ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V minulém týdnu jsme opět rozšířili naši anglickou knihovnu, kde se v současné době vyskytuje více než 100 knih. Dětem byla poskytnuta větší možnost výběru jak témat, která je zajímají, tak stupňů obtížnosti, kterých dosahují.  V hodinách anglického jazyka děti jednotlivé knížky prezentují a tím propojují své nabyté znalosti se skutečnou angličtinou zábavnou formou. Tato metoda se nám velice osvědčila a s kolegy se těšíme z dosažených výsledků našich studentů. 
Velkou zásluhu na této věci mají naši úžasní sponzoři, kteří nám díky svým finančním darům dali příležitost tento projekt dále rozvíjet. Tímto bychom chtěli velice poděkovat rodině Teichmanových za částku 5.000,-Kč, rodině Svobodových za částku 1.000,-Kč a rodině Žižkových za vložené knížky. Velice si toho vážíme a děkujeme!

Mgr. Lenka Paťavová, Mgr. Ida Šturmová, Mgr. Vojtěch Hulík  

      

Děkujeme touto cestou všem rodičům, kolegům a přátelům školy, kteří se podíleli na zajištění a hladkém průběhu plesu.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Seznam sponzorů

Děkujeme všem sponzorům plesu za věcné či finanční příspěvky.

 

seznam >>zde <<

Vedení školy děkuje touto cestou všem sponzorům školy, kteří nás podpořili ve formě finančních darů, věcných darů či organizační pomoci a všem babičkám a dědečkům, kteří se zúčastnili mezigeneračního setkání ve škole.

 Mgr. S. Vojtíšková

Mnohokrát děkujeme všem sponzorům plesu !!!

přispěli nám:        
manželé Vanclovi, Flégrovi, manželé Horáčkovi, Glazarovi, manželé Lašovi, Demlovi, p.Hanzlíčková, Kubíčkovi, manželé Rybovi, Špačkovi, p.Halbich, Kühnelovi, p.Brunová, Vojtěchovi, p.Sojková, Broumovi, manželé Weiglovi, Cyrankowští, p.Mádle, Krönerovi, p.Lokvencová, Pavlasovi, p.Špačková, Valáškovi, p.Vyšohlídová, Filipovi, manželé Pastvovi, Chocholovi, manželé Dušánkovi, Kolínští, manželé Hulíkovi, Sedlákovi, manželé Kalinovi, Lokvencovi, manželé Kubíčkovi, Dymešovi, p.Markéta Jarošová, Sziemeisterovi, "Dům zážitků"  Praha, pekárna Komárov, Uhelné sklady - p.ing. J.Vidasov, Tree of life Lázně Bělohrad, Kooperativa, masna Masopust-Vítězná, ARPA - p. Janeček, Keramická hlína RNDr. Svída, čokoláda Jordis, ZOO Dvůr Králové, Staré Hrady

děkujeme touto cestou manželů Vanclovým za významný sponzorský dar a manželům Paťavovým, kteří jej štědře na plese vydražili

Děkujeme všem sponzorům plesu. Jejich seznam naleznete >> zde <<.

Děkujeme všem, kdo v roce 2012/2013 sponzorovali naši školu:

Krematorium a. s., Jaroměř
Mepo, s. r. o. - pan Teichman
Křenek Forest service - pan Křenek
Stavební společnost Žižka, s. r. o.
Cukrárna a Kavárna u Pastvů
manželé Janákovi

Libor Šrol Řeznictví
Alena Rozsívalová Prodej hraček
Rudolf Dušánek
manželé Lašovi

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol