ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Již druhé desetiletí patří etická výchova mezi priority profilace naší školy. Žáci jsou dlouhodobě vedeni k podpoře tolerance, soucitu i ohleduplnosti v mezilidských vztazích. Předmět Etická výchova jsme vyučovali již před zavedením do ŠVP v roce 2009 v rámci volitelného předmětu a poté jej zařadili do osnov jako povinný nejprve v 6. a před třemi lety i ve 3. třídě.

Číst dál...

V minulém týdnu jsme opět rozšířili naši anglickou knihovnu, kde se v současné době vyskytuje více než 100 knih. Dětem byla poskytnuta větší možnost výběru jak témat, která je zajímají, tak stupňů obtížnosti, kterých dosahují.  V hodinách anglického jazyka děti jednotlivé knížky prezentují a tím propojují své nabyté znalosti se skutečnou angličtinou zábavnou formou. Tato metoda se nám velice osvědčila a s kolegy se těšíme z dosažených výsledků našich studentů. 
Velkou zásluhu na této věci mají naši úžasní sponzoři, kteří nám díky svým finančním darům dali příležitost tento projekt dále rozvíjet. Tímto bychom chtěli velice poděkovat rodině Teichmanových za částku 5.000,-Kč, rodině Svobodových za částku 1.000,-Kč a rodině Žižkových za vložené knížky. Velice si toho vážíme a děkujeme!

Mgr. Lenka Paťavová, Mgr. Ida Šturmová, Mgr. Vojtěch Hulík  

      

Děkujeme touto cestou všem rodičům, kolegům a přátelům školy, kteří se podíleli na zajištění a hladkém průběhu plesu.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Seznam sponzorů

Děkujeme všem sponzorům plesu za věcné či finanční příspěvky.

 

seznam >>zde <<

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU, NextGenerationEU Logo Financováno EU, OPZ+ Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol