ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Uplynul právě rok, kdy jsme byli na základě vypracovaného a obhájeného projektu zařazeni na dobu následujících čtyř let do sítě "Škol podporujících zdraví". Škola v Podharti má na zřeteli nejen svoje základní poslání, ale i zdraví žáků, pedagogů a svět na Zemi pojímá v širších souvislostech.

Život nechápe odtrženě od prostředí, ale do vzdělání a výchovy zahrnuje i otázky týkající se pochopení našeho města v přírodě a naší zodpovědnosti vůči ní. Učí děti, že v každé životní situaci by se člověk měl chovat tak, aby neohrozil život svůj ani druhých a myslel především i na životní prostředí, které po sobě jednou zanechá. Odpovědné chování je chování rozumné, rozvážné, silné, úctyhodné, chytré, dospělé. Odpovědnost je podmínkou bezpečného světa. Snad právě proto jsme se rozhodli rozšířit ve škole ozdravná opatření ve vztahu k ekologickému myšlení všech našich žáků. Pravidelně se zúčastňujeme soutěže EKOMLÁDĚ, pod vedením paní učitelky Codrové, kterou pořádá již šestým rokem Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola v Hořicích, kde naše družstvo obsazuje vždy přední příčky .. Cílem soutěže je prohloubení citu k přírodě, k poznávání vztahů mezi organismy, k ochraně přírody. Je to obohacení žáků o nové poznatky z oblasti volné krajiny. V tomto roce s podtitulem – „Hmyz kolem nás“se naše děti umístily na 4. místě ze 17 družstev.

Projekt, který nás zařadil mezi devět zdravých základních škol v Královéhradeckém kraji, jsme prvním rokem vyhodnotili, neboť plány, které již rok realizujeme, byly zaměřeny v oblasti ekologie zejména na celoroční sběr starého papíru a třídění plastů . Rádi bychom však postoupili zase o krok dále, tudíž kromě třídění plastů a papíru vstupujeme i do krajského projektu na podporu třídění a recyklace odpadů a objednali jsme koše na nápojové kartony. Vždyť minimálně polovinu dne stráví žáci ve škole. Chceme–li na ně pozitivně a správně působit, je potřeba, aby i ve škole měli možnost odpad třídit a učit se správnému nakládání s ním.Věříme, že správné návyky třídění odpadu se pak z domu i ze školy promítnou v odpovědnějším přístupu v době dospělosti.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol