ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Výuka managementu od 1. třídy

ZŠ Podharť nabízí nově od příštího školního roku žákům zapsaným do 1. ročníku, kromě výuky anglického jazyka, výuku managementu v rámci nepovinného předmětu. Co se skrývá za tímto cizím slovem, jaký bude obsah nového předmětu a proč jsme jej do vyučování zařadili?

Předmět je zaměřen na oblast rozvoje samostatnosti, tvořivosti, řešení problémů, vyhledávání informací a práci s nimi, na spolupráci ve skupině a zejména nahrazení množství faktografických údajů schopností zorientovat se a logicky myslet. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy jako je mediální a multikulturní výchova, ekologické myšlení pro udržitelný rozvoj, zdravý životní styl. K tomu, aby se někdo stal manažerem, musí mít zvláštní specifické vlastnosti a schopnosti, které ho odlišují od ostatní populace a dají se výchovou a vzděláním utvářet. Na rozdíl od úzce specializovaných profesí má manažer znalosti a vlastnosti nezávislé na specifikaci druhu podnikání, tím jsou jeho znalosti univerzální. Právě na tuto oblast by se tento předmět chtěl zaměřit.

Okruhy nově zařazeného nepovinného předmětu:

  • rozvoj logiky, podnikavosti a diplomacie formou kolektivních her podporujících řídící schopnosti, rozhodování, investování v konkurenčním prostředí
  • dramatická výchova, orientována na rozvoj komunikativních schopností, asertivního a společenského chování, rozvoj zdravého sebepojetí, protože komunikace a spokojenost se sebou samým je pozitivním spojovacím článkem mezi lidmi
  • výuka dle zásad daltonké výchovy - podpora samostatného rozhodování svého dalšího konání na základě zvážení svých možností, potřeba kooperace a zároveň individuálního rozvoje
  • estetická a etická výchova – přispění k rozvoji osobní image, neboť dobrý vzhled a obecně lidské vlastnosti jsou základem spirály úspěchu
  • základní obsluha PC
  • upevňování /posilnění/ tělesné a duševní kondice

Snahou Základní školy Podharť je, aby její žáci, kteří jsou srovnatelným vzorkem populace a nejsou ničím výjimeční, dosahovali při svém uplatnění vysoké životní úrovně a byli připraveni postavit se čelem překážkám, které s sebou život přináší.

Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol