ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Ve středu 24. 4. navštívila osmá třída v rámci výuky chemie a chemických praktik Čističku odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem.

Na začátku prohlídky jsme se seznámili s bezpečnostními předpisy při pohybu po areálu ČOV. Prohlídku jsme začali u přítoku odpadní vody z kanalizační sítě města. Šnek přivádí odpadní vodu do čerpací stanice, kde začíná mechanické čistění vody pomocí česel, na kterých se zachytává nejhrubší znečištění. Těžší částice jako štěrk a písek se odstraňují v tzv. lapácích písku. Další usaditelné látky se odstraňují ve velkých usazovacích nádržích. Následují další nádrže, kde probíhá biologické čištění s využitím bakterií, které odstraňují organické znečištění vody. Viděli jsme zde vyhnívací a uskladňovací nádrže kalu. Ze skládky kalů jsme viděli vyvážet kal jako hnojivo pro zemědělské účely. Na závěr jsme si ještě prohlédli model celé čističky a umyli si důkladně ruce.


Mgr. Marta Mokrá

 

cist13 01

 

cist13 02

 

cist13 03

cist13 04

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU, NextGenerationEU Logo Financováno EU, OPZ+ Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol