ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Projektový den etické výchovy jsme naplánovali před Velikonocemi na 17. 4.2019.  V rámci hesla: "babičku a dědu do školy si vedu" byli osloveni prarodiče našich nejmladších žáků. Nakonec se jich přihlásilo bezmála padesát, a tak bylo na každém stanovišti pomocníků dostatek. Letos nás mile překvapila větší účast dědečků, kteří se ujali pletení pomlázek a z některých, mladě vypadajících babiček se nakonec vyklubaly maminky, a tak se dá říci, že projekt probíhal napříč třemi generacemi. Na stanovištích pod jejich vedením vznikaly nádherné jednoduché velikonoční dekorace, za které se nemusel nikdo stydět, a v kuchyňce se po jidáších jen zaprášilo.
Žáci druhého stupně navštívili již v úterý DPS Sadovou, noclehárny pro bezdomovce i azylový dům, ve středu je čekal Klub důchodců v Žirči, kde nám ochotně vyšla vstříc paní S. Zichová, a návštěva LDN v městské nemocnici, kam loňská sedmá třída úspěšně vyráběla venkovní sezení pro klienty. Celý projekt se uskutečnil za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Poděkování patří též paní ředitelce pečovatelské služby Mgr. M. Hauke a paní primářce MUDr. M. Vidasovové za dlouhodobou vstřícnou spolupráci a všem, kteří se podíleli na zajištění tohoto úspěšného projektu.
Mgr. S. Vojtíšková
Etický projekt žáků 8. tříd
Úterý 23. května žáci osmých tříd prožili v rámci celoškolního projektu etické výchovy opět netradičně. Nejdříve zavítali do domu s pečovatelskou službou v ulici Sadová, kde pro ně byl připraven pestrý tříhodinový program. V něm se seznámili s problematikou stárnutí, dozvěděli se o sociálních službách v našem městě, na vlastní kůži si vyzkoušeli některé pomůcky. Informací bylo mnoho, ale čekala nás ještě návštěva azylového domu Žofie a noclehárny pro bezdomovce. Tam děti nejvíce zaujaly speciální brýle evokující opilost, požití lehkých a tvrdých drog. Na závěr nechybělo pozvání na Noc venku, což je akce podporující osoby bez domova. Děkujeme touto cestou všem, kteří nám věnovali svůj čas. Setkání obou generací je obohacující, proto věříme, že se opět za rok uvidíme.
třídní učitelky osmých tříd
 
Zapojili jsme se do akce „Ukliďme svět. Ukliďme Česko".
V rámci projektového dne etické výchovy se skupina žáků z šestých ročníků naší školy vydala dne 17. dubna 2019 poklidit podharťskou čtvrť. Svou činností podpořili žáci celorepublikovou úklidovou akci. Jejich motiv jednání shrnul účastník úklidu slovy: „ Okolí školy si chceme udržet v čistotě".
Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy
 
Etický projekt - "Stárnutí obyvatelstva a mezilidská solidarita"
(převzato z webu Pečovatelské služby Dvůr Králové n. L.)
Více jak 30 žáků ZŠ Podharť se spolu se svými pedagogy zúčastnili 16. 4. 2019 čtyřhodinového programu v rámci etické výchovy s názvem "Stárnutí obyvatelstva a mezilidská solidarita". Program pro ně připravila Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem. První částí programu žáky provedla ředitelka Marcela Hauke, která poukázala na významnou celospolečenskou situaci spočívající v rychlém stárnutí obyvatelstva, což s sebou přináší nutnost připravit se na tento negativní trend. Město Dvůr Králové nad Labem patří mezi nejstarší města se svými 25 % obyvatel staršími 65 let. Žáci se rovněž seznámili se sociálními službami v našem městě, které pomáhají nejenom seniorům, ale i dalším lidem, kteří ke svému plnohodnotnému životu potřebují pomoc druhé osoby. Město má naštěstí bohatou síť různých sociálních služeb, které dovedou pokrýt potřeby osob z jednotlivých cílových skupin. Diskutovalo se rovněž o předsudcích spojených se stářím. Po přestávce měli žáci možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky - schodolez a zvedací židli, které jim předvedla metodička kvality Michaela Tichá. Následovalo představení problematiky bezdomovectví v našem městě, zhlédnutí studentského filmu Martina Kazmirowského "Není pomoc jako pomoc", který natáčel se svými spolužáky pro Noc venku Dvůr Králové nad Labem 2018. Na závěr si žáci prohlédli azylový Dům Žofie a noclehárnu. Touto poslední částí provedl žáky vedoucí Domu Žofie Stanislav Lupač.
Je potěšující vidět zájem mladých lidí o sociální problémy.
Mgr. Marcela Hauke

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol