ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Ve čtvrtek 29. června se celá naše škola sešla v tělocvičně, abychom se rozloučili s našimi žáky z devátých tříd.

Po slavnostním nástupu obou tříd žáky školy přivítala paní ředitelka a oba třídní učitelé. Zástupci tříd zavzpomínali ve svých proslovech na devět let své školní docházky a poděkovali svým vyučujícím za vzdělání i péči v podharťské škole. Členové žákovského parlamentu deváťáky šerpovali a stužkovali jako absolventy naší školy a děti z první třídy zazpívaly písničku s upraveným textem pro deváťáky na míru a předaly vlastnoručně vyrobené zvonečky svému děvčeti či chlapci, kteří se o ně starali celý měsíc na začátku školního roku. Pomohli jim při přechodu z mateřské školy do první třídy a na to se nezapomíná. Vycházejícím žákům věnuje škola každoročně hudbou podbarvenou dojemnou prezentaci s fotografiemi třídy z různých akcí, které na škole za devět let zažili, a proto není divu, že téměř žádné oko nezůstalo suché.
Během setkání jsme se také rozloučili s žáky, kteří odcházejí na víceleté gymnázium a pozdravili se se studenty, kteří již na gymnáziu studují a přišli nás v tento den navštívit. Zároveň jsme odměnili žáky, kteří reprezentovali školu na významných soutěžích vědomostních, dovednostních a sportovních. Tito žáci dostali za své výkony a aktivitu pamětní list a dárkový poukaz.
Ve druhé části slavnostního zakončení školního roku jsme si mohli zazpívat a pobavit se s mladou zpěvačkou Naty Hrychovou, která k nám do školy přijela za odměnu všem na pozvání paní ředitelky a žáka 8. třídy Václava Prouzy.

Krásné prázdniny!!! 

za žákovský parlament Mgr. Marta Mokrá

 

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol