ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V pondělí 10. 4. se vypravili žáci druhých a třetích tříd do Horního Maršova. Čekali nás zde lektoři, kteří si nás rozdělili na tři skupiny.

Společně jsme se vídali u oběda, večeře a na některých aktivitách. Každá třída měla připravený vlastní program. Na všechny čekalo první den poznávání okolí formou smyslových her. V dalším programu děti zjišťovaly význam přírodní zahrady, poznávaly přírodniny a společně zasely ředkvičky.

Potom byl připraven blok o hospodářských zvířatech, kde jsme sestavovali zvířecí rodinky, rozlišovali zvuky zvířat a ve skupinách kreslili farmy. Navštívili jsme ovčí farmu, pozorovali žáby u rybníku, poznávali jarní květiny. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o lýkožroutovi, kterého jsme si v závěru vyrobili. Večerní program probíhal uvnitř, kde se hodnotily aktivity z celého dne. Závěr pobytu probíhal v duchu blížících se Velikonoc. Děti se učily plést pomlázky. Plni zážitků jsme odjížděli domů a těšili se, že se do Maršova ještě společně podíváme.

Mgr. I. Pešťáková, Mgr. M. Kubicová, Mgr. D. Šrámková, Mgr. Z. Červinková

 

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol