ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Napříč generacemi

V rámci celoškolního projektu etické výchovy uspořádala naše škola v úterý a středu 11. a 12. dubna již po páté setkání našich žáčků s generací babiček a dědečků.

Ti nejmenší přivítali seniory přímo ve škole, kde na jednotlivých stanovištích společně upletli pomlázky, upekli Jidáše, zdobili perníčky, vyrobili velikonoční dekorace a jiné.
Žáci 2. stupně pak vyrazili do terénu, kde navštívili a popovídali se členy klubů důchodců v Žirči a v ulici Sadová. Někteří zavítali na oddělení následné péče v městské nemocnici. Velmi zajímavá byla i beseda s pracovníky pečovatelské služby našeho města, stejně jako návštěva azylového domu Žofie a noclehárny pro bezdomovce, stejně jako prohlídka Domova sv. Josefa v Žirči.
V době, kdy si lidé všeobecně málo rozumí, kdy ke komunikaci používají čím dál víc techniky a médií, jsme se společně sešli, abychom o sobě věděli, abychom se navzájem potěšili a předali si zkušenosti. Děkujeme touto cestou všem, kteří se na akci podíleli. Setkání obou generací je vždy obohacující, rádi jsme mezi vás přišli a těšíme se, že se uvidíme opět napřesrok. 

Mgr. Elena Lahučká, autorka projektu


DEN ETICKÉ VÝCHOVY V 6. A
Třída 6. A si připravila s paní učitelkou Vojtíškovou kulturní vystoupení pro pacienty na oddělení  následné péče v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem. Krásnými básněmi a citáty potěšila Andrea, Sára a Káťa. Tanečnice a tanečníci zatančili a za doprovodu keyboardu zazpívali dvě lidové písně. Své taneční umění předvedly Markéta a Pája. Společně s Kryštofem ještě ukázali skvělou kondici při skákání přes švihadlo v rytmu moderní hudby. Pacienti oddělení si pak ještě přáli s dětmi si zazpívat obě lidové písničky znovu. Všem přítomným pacientům děti předaly dárečky - velikonoční výrobky žáků školy. Ostatním je předají zaměstnanci oddělení.  Žáci, kteří nevystupovali, se postarali o fotodokumentaci. Dále zjistili informace o fungování následné péče a ve škole vše tlumočili spolužákům. 

třídní učitelka Marta Mokrá

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol