ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Dne 18. 3. nás navštívila zástupkyně Státního zdravotního ústavu z Prahy paní Mgr. Marcela Krunclová, aby nám sdělila potěšující zprávu.

Naše škola úspěšně obhájila svou certifikaci v programu „Škola podporující zdraví". Dá se říci, že jsme obstáli na výbornou, jak dokládá přiložený posudek. Stojí tedy před námi opět čtyřleté období činností a projektů, které budou vycházet nových vytyčených cílů našeho projektu, jenž směřuje k podpoře nejen fyzického, ale i psychického zdraví našich žáků. Po důkladném zhodnocení předcházejícího čtyřletého období a posouzení všech úspěchů, ale i neúspěchů, z nichž je nutno se poučit, jsme mohli konkrétními plány do budoucna nasměrovat vizi naší školy na další roky. Rodiče se mohou s naším projektem blíže seznámit přímo ve škole či si jej na požádání zapůjčit v ředitelně.

 Mgr. Stanislava Vojtíšková

 

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol