ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Dne 18. 3. nás navštívila zástupkyně Státního zdravotního ústavu z Prahy paní Mgr. Marcela Krunclová, aby nám sdělila potěšující zprávu.

Naše škola úspěšně obhájila svou certifikaci v programu „Škola podporující zdraví". Dá se říci, že jsme obstáli na výbornou, jak dokládá přiložený posudek. Stojí tedy před námi opět čtyřleté období činností a projektů, které budou vycházet nových vytyčených cílů našeho projektu, jenž směřuje k podpoře nejen fyzického, ale i psychického zdraví našich žáků. Po důkladném zhodnocení předcházejícího čtyřletého období a posouzení všech úspěchů, ale i neúspěchů, z nichž je nutno se poučit, jsme mohli konkrétními plány do budoucna nasměrovat vizi naší školy na další roky. Rodiče se mohou s naším projektem blíže seznámit přímo ve škole či si jej na požádání zapůjčit v ředitelně.

 Mgr. Stanislava Vojtíšková

 

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol