ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V dubnu jsme na našich schůzkách pro Vás připravili dvě nástěnky s fotografiemi a článkem o našem březnovém Dni učitelů.

Výběr fotografií jsme také umístili na fotogalerii na webové stránky naší školy. Dále jsme připravili další víčka od PET lahví k odvozu do sběrných surovin. V květnu jsme začali pracovat na otázkách do ankety pro žáky školy. Chceme se v ní zeptat našich spolužáků, jak se jim líbí naše práce v parlamentu a jak bychom svou práci mohli zlepšit. Také jsme začali chystat volby zástupců tříd do parlamentu na školní rok 2012/2013. Na 1. června na Mezinárodní den dětí jsme připravovali slíbený hudební dárek. Každá třída si mohla vybrat písničku, kterou pak pustíme ve školním rozhlase během přestávek a zpříjemníme si "náš" den.

redaktor ŽP

V červnu ŽP připravil slíbený hudební dárek k MDD. Při naší další schůzce jsme dokončovali přípravu voleb zástupců ŽP na příští školní rok a připravili jsme anketu pro žáky naší školy o fungování ŽP. V polovině měsíce jsme se intenzivně věnovali vyhodnocení sběru víček od PET lahví, což při nasbíraném počtu 112 664 bylo náročné. O tom jsme Vás již podrobněji informovali.

Poslední školní týden jsme se už nesešli, ale všem členům Žákovského parlamentu jsem poděkovala za jejich celoroční práci a požádala je o pomoc s průběhem voleb v prvním školním týdnu.

Mgr. Marta Mokrá, koordinátorka ŽP ZŠ Podharť

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol