ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Volby do školské rady se uskutečnily tajným hlasováním při třídních schůzkách dne 25. 11. 2010. Celkem bylo odevzdáno 168 volebních lístků, z toho 167 platných.

Z řad rodičů byli s nejvyšším počtem hlasů zvoleni tito kandidáti : paní Mgr. Alena Demlová (91) hlasů a pan MUDr. Rudolf Dušánek (51) hlasů.

V těsném pořadí s počtem 50 hlasů se umístila paní Mgr. Lada Marksová a s počtem 46 hlasů paní Radka Hulíková, které budou zvány na jednání školské rady coby čestní hosté.

Z řad pedagogických pracovníků budou školu zastupovat: Mgr. Radan Černý a Mgr. Danuše Šrámková

Mgr. Stanislava Vojtíšková, ředitelka školy

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol