ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Ve středu 10. prosince naše devátá třída opět navštívila chemické laboratoře SŠIS, aby splnila svou další laboratorní práci. Dále měli možnost navštívit prostory vybraných oborů na této škole.

V první části laboratorních prací žáci ověřovali závislost rychlosti chemické reakce na teplotě. Pracovali s roztoky kyselin, zapisovali a upravovali chemickou rovnici reakce. V druhé části zjišťovali, které látky jsou polární a nepolární jejich rozpouštěním v různých rozpouštědlech. Výsledky svých pozorování a měření zaznamenali do svých protokolů.
Pak navštívili odborné učebny kadeřnictví, kosmetiky a pedikúry. Paní učitelka žáky informovala o průběhu studia těchto oborů. V další budově si mohli prohlídnout novou cvičnou kuchyni oboru kuchař číšník. 

Mgr. Marta Mokrá

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU, NextGenerationEU Logo Financováno EU, OPZ+ Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol