ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Ve středu 10. prosince naše devátá třída opět navštívila chemické laboratoře SŠIS, aby splnila svou další laboratorní práci. Dále měli možnost navštívit prostory vybraných oborů na této škole.

V první části laboratorních prací žáci ověřovali závislost rychlosti chemické reakce na teplotě. Pracovali s roztoky kyselin, zapisovali a upravovali chemickou rovnici reakce. V druhé části zjišťovali, které látky jsou polární a nepolární jejich rozpouštěním v různých rozpouštědlech. Výsledky svých pozorování a měření zaznamenali do svých protokolů.
Pak navštívili odborné učebny kadeřnictví, kosmetiky a pedikúry. Paní učitelka žáky informovala o průběhu studia těchto oborů. V další budově si mohli prohlídnout novou cvičnou kuchyni oboru kuchař číšník. 

Mgr. Marta Mokrá

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol