ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

V městském muzeu se koná zajímavá putovní interaktivní výstava, která přibližuje návštěvníkům svět lidí se zdravotním postižením.

Cílem této výstavy je překonávat bariéry mezi zdravými a handicapovými lidmi, které vznikají z důvodů nepochopení či neznalosti jejich světa a potřeb. Velká část našich žáků, jak z prvního, tak i z druhého stupně, tuto výstavu navštívila. Žáci si vyzkoušeli různé pomůcky pro nevidomé, stejně jako psali své jméno Brailovým písmem, nebo zkusili chůzi se slepeckou bílou holí a mnoho dalších praktických pomůcek a věcí denní potřeby těchto lidí. Děkujeme velmi za možnost nahlédnout do světa handicapovaných, výstava nám byla velkým osobním přínosem. 

Mgr. E. Lahučká

 

Ve čtvrtek 6. listopadu jsme se byli s dětmi podívat, ale hlavně zažít, v muzeu interaktivní výstavu ze světa lidí se zdravotním postižením. Cílem výstavy je překonávat bariéry mezi zdravými a handicapovanými lidmi. Děti si tak mohly zažít, jaké to je pohybovat se jako nevidomý se slepeckou holí, vyzkoušeli znakovou řeč, Braillovo písmo, psaní na stroji pro nevidomé, slepecké pexeso, stolní hry pro nevidomé a mnoho dalších. Výstava dětem přiblížila všech pět lidských smyslů a jejich využití a zároveň jim ukázala, jak je pro člověka obtížné, když mu jeden ze smyslů nefunguje. 

Markéta Hošková 

 

Prvňáčci v muzeu

V úterý 11. 11. jsme s družinkou prvňáčků z 1. A vyrazili na interaktivní vzdělávací výstavu s názvem „Oči nevidomých uši neslyšících“, která se v těchto dnech koná v městském muzeu. Děti se hravou formou seznámily s tím, jak vnímáme svět okolo nás prostřednictvím našich smyslů. Kde je máme, co umí a jak je používáme. Jak je důležitý čich, hmat a jakou má funkci jazyk. Poznali jsme, že vůně jsou různé a ne vždy příjemné. Děti si vyzkoušely rovnováhu a chůzi s klapkami na uších, chůzi, při které měly zavřené oči a ploskami nohou určovaly, po jakém jdou povrchu. Seznámily se s šachy pro nevidomé, procvičovali hmat a sluch s didaktickým hmatovým a sluchovým pexesem, seznámily se s Braillovým písmem a mohly si napsat svá jména, která jsme si přinesli na nástěnku do družinky. Důležitost zraku jsme si mohli vyzkoušet přes různé druhy speciálních brýlí a se zakrytým zrakem pomocí slepecké hole projít mezi kužely. Výstava se dětem líbila a uvědomily si, jak jsou pro nás naše smysly důležité!

Martina Kuchařová, vychovatelka

 

 

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol