ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V rámci výuky předmětu chemická praktika v tomto školním roce žáci deváté třídy řešili úlohy školního kola 50. ročníku chemické olympiády.

Teoretická část obsahovala sedm úloh, které prověřily znalosti o fosforu a kyselině fosforečné, železu a jeho sloučeninách, využití řady kovů a vlivu koroze na kovy, dále názvosloví oxidů, halogenidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin i jejich solí. Žáci museli zvládnout základní typy chemických rovnic reakcí a chemické výpočty. V praktické části pak sledovali titrační křivku, provedli neutralizaci, určovali koncentraci roztoku a zpracovávali graf.
Nejúspěšnější řešitelé byli Alena Šrámková, Bára Janáková, Lukáš Baudyš, Michaela Demlová, Michal Kolínský, Vojtěch Krýza, Magdaléna Schejbalová a Matěj Šturm.

 

Laboratorní práce z chemie  - 8. třída v SŠIS
Ve čtvrtek 27. března jsme opět navštívili laboratoře SŠIS v rámci projektu na zkvalitnění výuky chemie. V průběhu dopoledne se žáci vystřídali ve dvou laboratořích, aby zde využili a prohloubili své znalosti o prvcích a jejich sloučeninách.
V jedné laboratoři provedli plamenové zkoušky kationtů kovů v roztocích látek, pozorovali chemické reakce (největší zážitek byla reakce sodíku s vodou) a zapisovali je chemickými rovnicemi, připravili kyslík rozkladem peroxidu vodíku, viděli přípravu vodíku a ověření jeho výbušnosti ve směsi se vzduchem. Ve druhé laboratoři připravovali laboratorně oxid uhličitý a dokazovali jeho přítomnost vydechováním do roztoku hydroxidu vápenatého, viděli dva demonstrační pokusy v digestoři - pyrolýzu dichromanu amonného a hoření síry.
Žáci zpracovali laboratorní protokoly a prokázali dobré znalosti, které získali v šesti měsících výuky chemie v osmé třídě.

Mgr. Marta Mokrá, učitelka chemie

 

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol