ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy


logo Bakaláři

Bakaláři manuál
(jak na to)


Logo Microsoft 365

Office 365

Objednávání obědů

Objednávky


Jídelníček

Informace

logo facebooku

Facebook

Anglická knihovna

Ve středu 26. června 2013 jsme se v tělocvičně rozloučili s našimi deváťáky, kteří dostanou poslední vysvědčení na naší škole.

Pěvecký sbor zazpíval, třeťáci své starší kolegy ozdobili vlastnoručně vyrobenými korály, prvňáčci přednesli básničku a zástupkyně žákovského parlamentu jim předaly stužky. S čerstvými absolventy naší školy se formálně rozloučila jejich třídní učitelka a ředitelka školy. Deváťáci prostřednictvím svých dvou zástupkyň zavzpomínali na své zdejší působení a promítli nám výběr fotografií ze svých školních let. V rámci této akce jsme se také loučili s sedmačkou Lucií Serbouskovou, která od září nastupuje na dvorské gymnázium.

Mgr. Marta Mokrá

 

Na konci školního roku jsme se s 9. třídou rozloučili poněkud netradičně. Kromě oficiálního předání pamětních listů na Radnici je čekalo ještě jedno loučení v prostředí naší školy. Žáci v parlamentu vymysleli stužkovací akci v tělocvičně, a proto se ve čtvrtek sešla celá škola v tělocvičně, abychom za doprovodu hudební školní skupiny pod vedením Mgr. Lukáše Pelce vyslechli loučení třídní paní učitelky a ředitelky školy i poděkování zástupců z 9. třídy učitelům. Nejmladší žáčci předali jako památku vyrobené dárečky, starší symbolicky své už bývalé spolužáky ostužkovali a pak již následovalo dojemné video třídy ze zážitků devítiletého školního života, které jim na památku vyrobil bývalý pan ředitel Mgr.Karel Fliegr a  při němž se nejednomu z nich leskly oči či bylo nutné zamáčknout i nějakou tu slzičku. Ale všechno jednou končí, aby jiné mohlo začít, a tak přejeme našim současným absolventům šťastný start do dalších let. Snad na nás budou rádi vzpomínat.

      Mgr. Stanislava Vojtíšková, ředitelka školy

 

Slavnostní rozloučení proběhlo za přítomnosti rodičů v obřadní síni Staré radnice. S žáky se rozloučil místostarosta města p. Kubica, vedoucí školského referátu MÚ, vedení základní školy a třídní učitelé.

09 1

09 2

09 3

09 4

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol