ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Dne 5.11. 2009 se žáci 2. stupně zúčastnili interaktivních programů v rámci prevence patologických jevů.

Pro 6. a 7. třídu připravil lektor mezinárodní společnosti ACET Michal Koťátko téma "Šikana". Na příkladech z praxe, sekvencích filmu Forrest Gamp a pomocí několika her vysvětlil žákům, co je a co není šikana, jaká má pravidla a jak se jí bránit. Někteří žáci dostali možnost projevit dramatický talent při scénkách na zadané téma. Nakonec se žáci na předem připravených pracovních listech anonymně vyjadřovali k situaci ve své třídě.

Pro 8. a 9. ročník měl tentýž lektor připravené téma "Sex, AIDS a vztahy". Žáci získali podrobné a srozumitelné informace o infekci HIV i o průběhu onemocnění AIDS. Na diapozitivech viděli na vlastní oči různé fáze nemoci a seznámili se s konkrétními příběhy lidí v různých částech světa i v ČR.

Odpoledne se konalo pro všechny zájemce klubové setkání, na kterém proběhlo několik tématicky zaměřených her a všichni dostali možnost řešit s lektorem individuální problémy.

Milada Langfelnerová

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol