ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

V pondělí 30. 4. se na naší škole uskutečnila akce "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Každá třída si připravila svůj program, kde si procvičila jednotlivé úkoly související s touto tematikou.

Naše třída 4.B zůstala nejprve ve třídě, kde jsme probrali zásady první, pomoci, vyzkoušeli jsme obvazování,přenos zraněného i přivolání záchranné služby. Dále jsme trénovali dopravní značky a společně jsme řešili dopravní situace formou testů.

Po velké přestávce se třída vypravila na domluvenou besedu s hasiči. Přišli jsme do hasičské zbrojnice, kde nás přivítal nadstrážmistr pan Rieger, který nás seznámil s prací hasičů, s vybavením požárních aut. Prohlédli jsme si a vyzkoušeli oblečení pro různé zásahy i kyslíkové přístroje. V závěru zodpověděl pan nadstrážmistr dotazy žáků, získali jsme zajímavé brožury s úkoly a plni dojmů se vrátili do školy. Někteří žáci si domlouvali další schůzky na "DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ".

Mgr. Ivana Pešťáková

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol