ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V pondělí 30. 4. se na naší škole uskutečnila akce "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Každá třída si připravila svůj program, kde si procvičila jednotlivé úkoly související s touto tematikou.

Naše třída 4.B zůstala nejprve ve třídě, kde jsme probrali zásady první, pomoci, vyzkoušeli jsme obvazování,přenos zraněného i přivolání záchranné služby. Dále jsme trénovali dopravní značky a společně jsme řešili dopravní situace formou testů.

Po velké přestávce se třída vypravila na domluvenou besedu s hasiči. Přišli jsme do hasičské zbrojnice, kde nás přivítal nadstrážmistr pan Rieger, který nás seznámil s prací hasičů, s vybavením požárních aut. Prohlédli jsme si a vyzkoušeli oblečení pro různé zásahy i kyslíkové přístroje. V závěru zodpověděl pan nadstrážmistr dotazy žáků, získali jsme zajímavé brožury s úkoly a plni dojmů se vrátili do školy. Někteří žáci si domlouvali další schůzky na "DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ".

Mgr. Ivana Pešťáková

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU, NextGenerationEU Logo Financováno EU, OPZ+ Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol