ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Během školního roku se žáci zúčastnili různých aktivit zaměřených na zdravý způsob života, mezilidské vztahy a prevenci rizikového chování. Programy jsou voleny podle probíraných témat ve vybraných předmětech nebo na základě preventivního programu školy vypracovaného pro daný školní rok. Některá témata jsou také zvolena podle potřeby třídy a třídního učitele.
Na prvním stupni programy organizovaly třídní učitelky s využitím materiálů Kočičí zahrada, Všech pět pohromadě, Medové příběhy, Filipova dobrodružství, Normální je nekouřit aj.
V pátých ročnících proběhl navíc blok s názvem Kamarádství a přátelství vedený okresní metodičkou prevence z pedagogicko-psychologické poradny.
Okresní metodička prevence pracovala i s žáky na druhém stupni. Pro šestý ročník byl připraven program na téma Školní šikanování a extrémní projevy agrese. Sedmé ročníky navázaly na téma z výchovy ke zdraví a diskutovali a řešily úkoly na téma Spektrum poruch příjmu potravy. Pro osmáky bylo zvoleno téma Kluci a holky, aneb ach, ty vztahy a pro deváťáky téma Otázky související se sexuálním životem.
Žáci druhého stupně také při hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství využívají materiály pro školy pod vedením svých učitelů, jako například Unlugged o návykových látkách, soubor preventivních komiksových příběhů, metodiku Právo pro každého. Využíváme i výukové filmy natočené pro školy a doplněné náměty jak s tématy dále pracovat.
V závěru školního roku naši školu, konkrétně 5. až 7. ročníky, navštívili v rámci týdne prevence studentky Vyšší odborné školy zdravotnické z Trutnova s interaktivním programem Zdravá výživa. Žáci si nejen zopakovali informace o důležitých živinách, vitamínech nebo minerálech, o důležitých tekutinách a energetické hodnotě potravin, ale pracovali i ve skupinách na zajímavých úkolech. Stavěli pyramidu výživy, hledali potraviny s velkým množstvím bílkovin, zjišťovali, kolik cukru obsahují jednotlivé velmi oblíbené nápoje a řadili potraviny podle obsahu kalorií.
Mgr. Marta Mokrá, metodička prevence

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol