ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Mezigenerační setkání

22. a 23. března uspořádala ZŠ Podharť  již 3. ročník etického projektu - Mezigenerační setkání.

Naše škola vyučuje etickou výchovu jako samostatný předmět v 6. ročníku, dále se objevuje v předmětech výchova ke zdraví a výchova k občanství v 6., 7., 8. třídách II. stupně a v jednotlivých předmětech I. stupně. Cílem projektu je ukázat dětem možnosti trávení volného času seniorů a sociální podporu, které nabízí naše město. Žáci navštívili Oddělení následné péče Městské nemocnice, Klub důchodců ve Dvoře Králové n.L., Klub důchodců v Žirči.  Nově jsme také letos navštívili Domov sv. Josefa v Žirči pro klienty s roztroušenou sklerózou. Žáci 8. tříd pak zasedli k besedě s Pečovatelskou službou Města DKnL., seznámili se s prací pečovatelek, prohlédli si azylový dům a noclehárnu pro lidi bez domova.
V přípravné fázi projektu jsme při hodinách prodiskutovali téma stáří. V motivačních hrách pak zazněla témata komunikace, empatie aj. Pracovní listy následně posloužily k zmapování chodu jednotlivých pracovišť a k jejich posouzení.
Ani I. stupeň nezahálel. Žáčci si do školy přivedli své babičky a dědečky a na jednotlivých stanovištích společně vyráběli velikonoční ozdoby, pekli jidáše, pletli pomlázky.
Děkujeme velmi všem zúčastněným, dále pak vedoucím pracovníkům – paní MUDr. Vidasovové, primářce Oddělení následné péče Městské nemocnice v D.K.n.L., paní Hauke, ředitelce Pečovatelské služby Města D.K.n.L., panu Štěpánkovi z Klubu důchodců ve Dvoře Králové. L., paní Zichové z Klubu důchodců v Žirči, paní Holcové z Domova sv. Josefa., za pomoc a podporu při realizaci projektu. 

Koordinátorky projektu Mgr. E. Lahučká, Mgr. Š. Ruprichová

 

Vystoupení žáků 6. třídy v Městské nemocnici ve Dvoře Králové


U příležitosti projektu etické výchovy, jehož cílem je sbližování dětí s generací prarodičů, nacvičila skupinka žáků 6. třídy krátké pásmo písní, tanců a básní. Nejprve jsme zpříjemnili dopolední chvilky seniorům na Následné péči v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsme byli za své vystoupení odměněni nejen potleskem, ale také sladkými dobrotami. Díky velkému úspěchu se posléze, zcela neočekávaně, předvedlo pásmo také mladším spolužákům a prarodičům, kteří se projektu účastnili na půdě školy. Všichni účinkující byli překvapeni, jakého úspěchu se jejich vystoupení dočkalo, a jistě bude ještě příležitost předvést ho znovu.

Mgr. Pavla Řezníčková, Mgr. Ida Šturmová

 

Setkání starších generací se 7. třídami

 

23.3 se učitelé 7. tříd rozhodli navštívit dům sv. Josefa, který pečuje o lidi s roztroušenou sklerózou, a klub důchodců v Žirči. U školy jsme se sešli v 8 hodin a vyrazili pěšky až do Žirče. Dorazili jsme, i když s malým zpožděním, v pořádku.
V domě sv. Josefa nás ujala průvodkyně a seznámila nás trochu z historií domu, a vysvětlila i diagnózu lidí s roztroušenou sklerózou. Pak jsme rozdávali dárky všem lidem s touto nemocí a popřáli jim „veselé Velikonoce“. K některým jsme i nahlédli do soukromých pokojů, a s některými jsme si i báječně popovídali. Rádi jsme viděli jejich šťastné úsměvy. Návštěvu jsme si užili a zjistili, že není lehké být skoro celý život na vozíku.
V klubu důchodců nás pohostily milé paní. Uvařily nám čaj a koblihy. Naučily nás uplést pomlázku, vytvořit si ježečka nebo kuřátko. Některé pomlázky byly famózní. Pak jsme se rozloučili a jeli autobusem domů.  Celý den jsme si jako parta užili, a zároveň se i poučili. Myslím, že po takové zkušenosti si budeme více vážit svého zdraví.
Děkujeme vyučujícím, kteří nás doprovázeli, za zajímavý den, který se velmi povedl.

    za 7. třídy Kája Hošková  

 

další článek k tomuto projektu vyšel v Krkonošském deníku

 

 

  

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol