ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V rámci Malých grantů za podpory fondu T-Mobile se uskutečnil na naší škole projekt 3. a 4. ročníku nazvaný – Bezpečná silnice. Celý projekt byl rozsáhlý, a proto probíhal na jednotlivé etapy během 2.pololetí školního roku 2007-2008.

1. Etapa – malování plakátů, dopravních prostředků a dopravních značek.

2. Etapa – spolupráce s městskou policií – besedy o pravidlech silničního provozu – chodec, cyklista.

3. Etapa – beseda s lékařkou – zásady poskytování první pomoci – praktické ukázky a cvičení.

4. Zajištění dopravních značek, testů a her, týden vypracovávání testů z pravidel silničního provozu, poznávání značek – žáci 1.-4. tříd.

5. Vyhodnocení testů – slavnostní předání cen velitelem městské policie, sestavení pomocných hlídek.

6. Etapa – cvičná evakuace celé školy, ukázka hasicích přístrojů, techniky, prohlídka hasicích vozů, hašení různých ohňů, beseda.

7. Každý týden v úterý a ve čtvrtek (květen-červen) hlídky z řad žáků chodily se strážníky městské policie, kontrolovaly dodržování pravidel silničního provozu, odměňovaly usměváčky nebo mračouny

8. Zakoupeny cyklistické přilby, příprava závěrečné etapy celého projektu – termín – září 2008 (soutěž pro budoucí prvňáčky – nácvik bezpečné docházky do školy)

Závěrečnou 9. etapu jsme si nechali na září nového školního roku 2008 -2009. Žáci 3. a 4. ročníků si připravili pro žáčky 1. A a 1. B program zaměřený na nácvik správného přecházení vozovky. Tato akce se uskutečnila ve čtvrtek 11. září 2008 u ZŠ Podharť a na dopravním hřišti. Prvňáčci byli rozděleni do družstev po 5 a jejich vedoucími byli vždy dva žáci z loňského 4. ročníku. Jednotlivá družstva trénovala správnou a bezpečnou chůzi po chodníku, přecházení přes přechod, seznámení se světelnou signalizací. I tato poslední část projektu splnila naše očekávání. Žáci 4. ročníku předali získané poznatky z projektu novým žáčkům naší školy 1. A, 1. B. Dopoledne zakončili projížďkou na koloběžkách na dopravním hřišti.

Rádi bychom poděkovali za velmi pěknou spolupráci v průběhu celého projektu Městské policii ve D. K. n/L, zastoupené panem vedoucím strážníkem J. Haukem, Hasičskému sboru ve D. K. n/L, zastoupeném panem J. Brdičkou – velitelem stanice, dále bychom rádi poděkovali paní MUDr. I. Vaisové za praktické ukázky při poskytování první pomoci.

Bc. Ivana Pešťáková a Mgr. Dana Šrámková

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU, NextGenerationEU Logo Financováno EU, OPZ+ Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol