ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Již druhý měsíc mají žáci z 2. B nové kamarády. Zapojili se do mezinárodního projektu eTwinning s názvem "Pátrači". Zatím se mohou s kamarády setkávat jen ve virtuálním světě informačních a komunikačních technologií, ale i to má své kouzlo.

Vzájemné prezentace fotografií s popiskami nás všechny už nyní docela sblížily, proto doufáme, že se nakonec setkáme i osobně. Naši noví kamarádi pocházejí ze slovenských Košic a chodí do 4. třídy ZŠ. Nestojí mezi námi překážka v podobě jazykové bariéry, a tak je snadnějším cílem projektu vzájemné poznávání měst, ve kterých žijeme, jejich historie, tradic, zvyků, zajímavostí i památek. Rádi bychom natočili o našem městě i DVD. Dále se pokusíme pátrat po jídlech, která se vařila v našem regionu v minulosti, a zpracovat kuchařskou knihu s recepty. Získané informace si budeme moci navzájem vyměňovat, porovnávat a prezentovat. Celý projekt nabízí vzdělávání nenásilnou formou, získávání nových zkušeností, dovedností, porovnání a rozšiřování vědomostí o jazykových rozdílech, seznamování s prací na počítači s využitím interaktivní tabule. Naším společným cílem je i rozvíjení komunikačních schopností a dovedností pro týmovou spolupráci. Práce na projektu se stala součástí výuky a náplně volnočasových aktivit v družině. Realizace projektu bude jistě pro žáky, ale i vyučující velkým přínosem. Držte nám palce!

Bc. Martina Kuchařová a Mgr. Miroslava Kubicová

 Kuchařka 

 

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol