ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V pondělí 3. dubna se konal na ZŠ Podharť etický den zaměřený na sbližování žáků s rozličnými věkovými a sociálními skupinami lidí. V rámci etického projektu, který byl podpořen z grantu Královéhradeckého kraje, s naší školou spolupracovalo několik významných zdravotních a sociálních zařízení.

Tématem projektu bylo stárnutí obyvatelstva a jeho důsledky, představení sociálních služeb v našem městě zaměřených na pomoc seniorům a zdravotně postiženým. Cílem projektu bylo vzbudit u žáků empatii a obecně podpořit sociální cítění.

Každoročně spolupracujeme s Mgr. Marcelou Hauke, díky níž je pro žáky osmých ročníků připravena návštěva DPS Sadová, noclehárny pro bezdomovce a azylového domu.

Letošní rok byl obohacen o Domov sv. Josefa v Žirči, kde žáci sedmých ročníků získali nové poznatky z oblasti fyzioterapie a vodoléčby. Taktéž jsme navázali novou spolupráci s paní Mgr. Ludmilou Lorencovou, ředitelkou Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem. Žáky devátých tříd čekaly aktivity spojené s otázkami stárnutí a smrti, poté následovala prohlídka Domova. 

V rámci celoškolní akce žáci šesté třídy navštívili Oddělení následné péče v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem, kde zazpívali, zatančili a předali přítomným drobné vlastnoručně vyrobené dárečky, které připomněly jaro i blížící se velikonoční svátky.

Moc si vážíme pomoci všech, kteří se na tomto projektu podíleli. Vznikly přínosné programy pro žáky, kteří v této oblasti jednoznačně potřebují být vzdělanější a empatičtější. Ze zpětné vazby žáků jsme si utvrdili skutečnost, že tento projekt opravdu má smysl!

Mgr. Michaela Suchá

Více fotografií najdete ve Fotogalerii

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol