ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Milí příznivci přírody, mám radost, že vás můžeme informovat o závěru našeho projektu přírodní zahrady, který, jak jsme psali, probíhal v několika etapách. Podařilo se nám navázat skvělou spolupráci se SEVEREM v Maršově a účastnili jsme se zajímavých programů s lektorkou Šárkou Škodovou.

Na naší zahradě jsme zasadili ovocné stromy, připravili prostor pro tůňku s pomocí pana Čtvrtečky a pana Bednáře. Nakoupili jsme hlínu a s paní vychovatelkou Hoškovou vyrobili pítka pro ptáčky. Pomohli nám i starší žáci, kteří při pracovním vyučování s paní ředitelkou Vaňkovou nařezali a stloukli krmítka a postupně je zavěšují v areálu zahrady.

Poslední etapou bylo broukoviště, které se nám podařilo zrealizovat za spolupráce s panem Kupským z městských lesů, který nám zajistil kládu. S její přepravou, umístěním a odstraněním kůry včetně odborné přednášky pomohl lesní pedagog pan Lokvenc.

Obě třídy se sešly na školní zahradě a symbolickým ohněm završily tuto část projektu. Tím vše ale nekončí. Těšíme se ještě na společnou akci s panem Bednářem a panem Čtvrtečkou, neboť naším dalším plánem na jaro je vybudování tůňky a hmyzího hotelu. 

Mgr. Ivana Pešťáková, koordinátorka EVVO a Ing. Lucie Novotná, třídní učitelky 4. a 7.B třídy

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU, NextGenerationEU Logo Financováno EU, OPZ+ Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol