ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Žáci 4. B prožili týden v "PRAVĚKU". Ve vlastivědě jsme probírali dobu kamennou, bronzovou a železnou. Připravili jsme si formou referátů zajímavosti, přinesli do školy zajímavé encyklopedie.

V čítance jsme četli o době ledové, ukázky z knihy E. Štorcha – LOVCI MAMUTŮ. Ve výtvarné výchově jsme malovali pravěké lidi, mamuty a vytvářeli jeskyni. Naučili jsme se i báseň o pravěkém lidu. Nemohla chybět výroba pravěkého kyje při pracovních činnostech. Ve skupinách jsme se zkoušeli dorozumívat jako pravěcí lidé, varovat před nebezpečím. Završením našeho "pravěkého týdne" byla noc ve škole. Rozdělili jsme se na čtyři tlupy, každá si vymyslela svůj název. Tak zde nocovali: Medvědí dráp, Veverčata, Přesličky, Kamenní lovci. Každá tlupa plnila své úkoly, nejdříve si pomalovali poznávacími znaky dřevěné valounky, určili si svoje jméno, hledali cestu mamuta z bludiště a rozdíly v jeskynních malbách.

Poté byli všichni odměněni a vydali se vařit do "pravěké kuchyně". Každá tlupa měla svůj recept a po vydatné večeři se pustili do pečení. Vše se podařilo a při snídani také snědlo. Ještě než jsme šli spát, nás čekala výprava za mamutem, hledali jsme jeho stopy v okolí školy, ale mamut se ztratil, další stopa na nás čeká v pondělí ve škole. Po večerním návratu do školy se tlupy rozdělily a každá sledovala jiný film – OSADU HAVRANŮ a VOLÁNÍ RODU. Přitom se všichni posilnili dobrotami od maminek a babiček a příjemně unaveni usnuli a těší se, jak příští týden objeví mamuta, který pro ně má ještě jedno závěrečné překvapení a důležitou informaci o dalších historických událostech.

žáci 4. B, Hana Pfeiferová, Mgr. Ivana Pešťáková

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol