ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.

Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková
Zástupce řed.: Mgr. Stanislava Vojtíšková
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Lenka Buřvalová tř. uč. - 1. A, 1. stupeň
Mgr. Ivana Codrová  tř.uč.- 8.B., přírodopis, zeměpis, praktické činnosti
Aleš Frieda vychovatel školního klubu, pedagogický asistent
Mgr. Hana Havlíčková  tř. uč. - 3. B, 1. stupeň
Markéta Hošková vedoucí vychovatelka ŠD, výtvarná výchova
Mgr. Vojtěch Hulík zeměpis, tělesná výchova, informatika
Hana Chaloupková vychovatelka ŠD
Mgr. Aneta Jahelková matematika, výtvarná výchova
Mgr. Lucie Ježková tř. uč. - 5. B, český jazyk, výchova k občanství
Mgr. Jana Irovská informatika
Mgr. Kateřina Křivánková tř. uč. - 3. A, 1. stupeň, anglický jazyk
Mgr. Miroslava Kubicová tř. uč. - 2. A, 1. stupeň
Mgr. Elena Lahučká  tř. uč. - 8. A, 1. stupeň, německý jazyk, etická výchova
Mgr. Marta Mokrá tř. uč. - 5. A. tř., matematika, chemie, management
Mgr. Petr Novotný  tř. uč. - 9. tř., tělesná výchova, fyzika, hudební výchova
Mgr. Lenka Paťavová tř. uč. - 7. B, anglický jazyk, výtvarná výchova
Mgr. Ivana Pešťáková  tř. uč. - 1.B. tř., 1. stupeň
Mgr. Eva Pluskalová  anglický jazyk, dějepis
Mgr. Nikola Prouzová vychovatelka ŠD, asistentka
Mgr. Šárka Ruprichová tř. uč. - 4. tř. - 1. stupeň, anglický jazyk
Mgr. Pavla Řezníčková tř. uč. - 7. A, český jazyk, hudební výchova
Mgr. Danuše Šrámková  tř. uč. - 2. B, 1. stupeň
Mgr. Ida Šturmová  tř. uč. - 6. tř., anglický jazyk, matematika, management
Mgr. Edita Vaňková fyzika, pracovní činnosti
Mgr. Stanislava Vojtíšková  český jazyk, hudební výchova

Správní zaměstnanci

Magdalena Krýzová ekonomka
Pavel Jaroš školník
Naďa Janečková  vedoucí školní jídelny, úklid
Marie Kubelková uklízečka, kuchařka
Helena Francová uklízečka
Eva Neumannová kuchařka

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol