ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.

Telefony použijte v tomto tvaru: +420 499 318 xxx (xxx odpovídá konkrétní lince - místnosti, kde bývá dotyčný k zastižení).

  linka:
Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková 387
Zástupce řed.: Mgr. Stanislava Vojtíšková 389
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová - volba povolání,
Mgr. Jana Šecová – spolupráce s PPP,
Mgr. Stanislava Vojtíšková – spolupráce s SPC, celková koordinace, matrika
391
389
389
Metodik prevence: Mgr. Marta Mokrá 391
ŠVP koordinátor: Mgr. Jana Irovská 397
EVVO koordinátor: Mgr. Ivana Pešťáková 393

Pedagogičtí pracovníci

 vyučuje:linka:
Mgr. Lenka Buřvalová tř. uč. - 3. tř., I. stupeň 392
Mgr. Ivana Codrová zeměpis, praktické činnosti 391
Mgr. Zdena Červinková tř. uč. - 5.B, anglický jazyk, dějepis, vlastivěda, pracovní činnosti, výtvarná výchova 391
Aleš Frieda vychovatel školního klubu, pedagogický asistent 396
Mgr. Hana Havlíčková tř. uč. - 2.A, I. stupeň, hudební výchova, pracovní činnosti 393
Markéta Hošková vedoucí vychovatelka ŠD 401
Mgr. Vojtěch Hulík tř. uč. - 9.A, anglický jazyk, zeměpis, tělesná výchova, management 391
Hana Chaloupková vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka 402
Bc. Tereza Charvátová pedagogická asistentka -
Mgr. Jana Irovská informatika, robotika, přírodopis 397
Marcela Jarošová vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka 404
Mgr. Lucie Ježková tř. uč. - 8.A, český jazyk, výchova k občanství, výchova ke zdraví, management 391
Mgr. Kateřina Křivánková anglický jazyk, přírodověda, hudební výchova 398
Mgr. Miroslava Kubicová tř. uč. - 1.A, I. stupeň, vlastivěda, výtvarná výchova -
Tereza Kvačková pedagogická asistentka -
Mgr. Ivan Marek přírodopis, zeměpis, dějepis, sportovní hry, praktické činnosti, výchova ke zdraví 391
Mgr. Marta Mokrá matematika, chemie 391
Ing. Lucie Novotná tř. uč. - 7.B, matematika, management, praktické činnosti, výtvarná výchova 392
Mgr. Petr Novotný tř. uč. - 6. tř., fyzika, tělesná výchova, výtvarná výchova 391
Mgr. Ivana Pešťáková tř. uč. - 4. tř., I. stupeň 393
Bc. Karolína Róthová pedagogická asistentka -
Mgr. Pavla Řezníčková tř. uč. - 5.A, český jazyk, hudební výchova, pracovní činnosti 392
Mgr. Michaela Suchá tř. uč. - 8.B, ruský jazyk, anglický jazyk, konverzace v AJ 392
Mgr. Jana Šecová tř. uč. - 9.B, český jazyk, praktické činnosti, výtvarná výchova 391
Jitka Šírová pedagogická asistentka -
Mgr. Danuše Šrámková tř. uč. - 1.B, I. stupeň -
Mgr. Ida Šturmová tř. uč. - 7.A, matematika, anglický jazyk, výtvarná výchova 391
Aneta Annie Ulrychová pedagogická asistentka, vychovatelka 403
Veronika Urbancová pedagogická asistentka -
Mgr. Edita Vaňková fyzika, praktické činnosti 387
Ing. Kateřina Vaňková německý jazyk, psaní všemi deseti 391
Mgr. Šárka Vodová tř. uč. - 2.B., I. stupeň, anglický jazyk 393
Mgr. Stanislava Vojtíšková český jazyk, hudební výchova, etická výchova 389

Správní zaměstnanci

  linka:
Magdalena Krýzová ekonomka 394
Martin Jahelka školník 395
Naďa Janečková vedoucí školní jídelny 388
Jaroslav Janeček kuchař -
Marie Kubelková uklízečka, kuchařka -
Anna Kučerová recepční -
Petra Osobová uklízečka -
Petra Staňková uklízečka -

Kabinety a učebny

 linka:
Sborovna 1. stupně - přízemí 392
Sborovna 1. stupně - 2. patro 393
Sborovna 2. stupně 391
Kabinet vychovatelek 398
Učebna informatiky 397
Klub 396

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol