ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Vážení rodiče, milí žáci, na Vaše četná přání zakoupila naše škola elektronický stravovací systém. Od měsíce září přecházíme do plného provozu, proto bychom Vás rádi seznámili s novým postupem při úhradě obědů, objednávání a odhlašování stravy.

Každý strávník má svůj vlastní čip. Tímto čipem lze ovládat otevírání hlavního vchodu do školy, objednávat stravu na kiosku ve vestibulu u jídelny, zjišťovat údaje o momentálním kreditu a zjišťovat "jedničky a dvojky" před vydáním v jídelně a dále při samotném výdeji stravy použije strávník čip ke své identifikaci. Tento čip již většina žáků vlastní a ostatním bude vydán při úhradě kreditu na měsíc září 2012. Cena čipu je 94 Kč. Platba za čip je zálohová – při ukončení docházky žák čip vrací a záloha je mu vyplacena zpět.

Pokud strávník výjimečně zapomene čip, má možnost si o velké přestávce zajistit náhradní doklad pro konkrétní den u ekonomky školy. Na tento doklad mu pak paní kuchařka oběd vydá.

Zásadní změnou je, že platba na obědy je zálohová. Pokud strávník uhradí částku na obědy, je tato částka zanesena do systému. V tomto okamžiku si může strávník v kiosku nebo na internetu objednat stravu – v pracovní den nejpozději do 14 hod. na následující den (heslo a osobní číslo pro objednávání přes internet všichni obdrží v září při první hotovostní platbě v pokladně jídelny). Neznamená tedy, že při platbě za obědy jsou již obědy objednány. Tuto objednávku je nutno učinit na kiosku nebo na internetu. Objednáním jídla se denní částka za stravu odečte z vloženého kreditu. Objednávat lze až do výše vloženého kreditu nebo do doby, na kterou je zpřístupněn jídelníček (jedná se o tři týdny).

Od 20. září bude možné vkládat kredit převodem na účet jídelny naší školy 251973106/0300 u ČSOB. Každému bude přidělen variabilní symbol, pod kterým má možnost převést bezhotovostně svůj kredit. Tento variabilní symbol je nutno při bezhotovostní platbě používat, aby mohl být Váš kredit zanesen do systému jídelny. Bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu identifikovat a bude vrácena zpět na účet odesílatele. Při platbě na účet je také nutno počítat s několikadenním zpožděním, způsobeným převodem mezi bankami a převodem z účtu jídelna do stravovacího systému. Proto doporučujeme hlídat si zůstatek kreditu a včas vložit peníze na účet nebo hotovost do pokladny. Variabilní symbol obdrží všichni v září při první hotovostní platbě v pokladně jídelny.

Odhlašování obědů je možné na kiosku, na internetu nebo formou SMS na čísle 737506193 nejpozději do 7,30 hodin. Pokud dítě nechodí do školy, lze odebrat oběd pouze v první den nepřítomnosti, pak je povinností obědy na celou dobu nepřítomnosti odhlásit. Při odhlášení oběda se převede částka zpět do kreditu – o tuto částku se kredit opět navýší.

Pokud strávník oběd neodebere a oběd není odhlášen, je považován oběd za odebraný a částka kreditu snížena.

Během školního roku nebudou měsíční přeplatky vraceny. Jedná se o kreditový systém a kredit je převáděn do dalšího období a lze jej libovolně navyšovat, nejmenší částka měsíčního vkladu by měla činit alespoň výši měsíční ceny za obědy! Na konci školního roku bude převáděn kredit do dalšího školního roku nebo lze písemně požádat o vrácení zbylého kreditu - tuto možnost budou volit hlavně žáci devátých ročníků.

Prosíme, abyste pečlivě hlídali výši zbývajícího kreditu a včas zajistili vložení dostatečné částky. Je možné vkládat vyšší částky než jen na kalendářní měsíc.

Věříme, že nový systém rádi uvítáte.

vedení školy ZŠ Podharť

Odkaz na objednávací kiosek najdete v pravém sloupci našich webových stránek nebo v sekci Informace pro žáky a rodiče - Školní jídelna - Objednávky.

Jídelníček pak v sekci Informace pro žáky a rodiče - Školní jídelna - Jídelníček.

Manuál pro postup objednávání obědů přes internet naleznete >> zde <<.

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol