ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V listopadu se náš parlament sešel na třech schůzkách. Schůzky probíhají pravidelně ve čtvrtek ráno před vyučováním od 7:25 hod. Na chodbě v přízemí má parlament svou nástěnku.

Od listopadu má parlament na chodbě v prvním patře k dispozici schránku, do které mohou žáci školy dávat vzkazy, přání a problémy. Parlament na tyto vzkazy odpovídá prostřednictvím nástěnky. Jedno přání bylo předáno třídní učitelce a jeden vzkaz paní ředitelce. Parlament pokračuje v organizaci sběru plastových víček. Již na konci listopadu jsme měli tři plné pytle víček! Nezapomínejte psát své jméno na svůj pytel víček, často nevíme, kdo víčka přinesl. Na schůzkách připravujeme pro příští školní rok volební systém a řád žákovského parlamentu a slib zástupce parlamentu.

V prosinci se parlament sešel opět na třech schůzkách. Diskutovali jsme o pravidlech, kterými se chtějí zástupci parlamentu řídit. Sestavili jsme samosprávu parlamentu. Rozdělili jsme si role - předseda, nástěnkář, kronikář, fotograf, redaktor a poštmistr. Odpovídali jsme na vzkazy ve schránce parlamentu. Vyhlásili jsme anketu, o které jsme informovali na nástěnce a na Facebooku. Na Vaše nápady se těšíme ve schránce v prvním patře.

Téma ankety: název žákovského parlamentu na naší škole, motto (heslo, slogan) našeho parlamentu, logo (znak) našeho parlamentu

redaktor ŽP

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU, NextGenerationEU Logo Financováno EU, OPZ+ Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol