ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Nové složení Školské rady při ZŠ Podharť na období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019
Vzhledem k tomu, že vypršel mandát členům školské rady, byly provedeny v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. volby do školské rady na další funkční období (3 roky).

Dne 31. srpna 2016 proběhla na pedagogické radě volba 2 členů školské rady z řad pedagogického sboru. Nominovány byly dvě členky pedagogického sboru Mgr. Vojtíšková Stanislava a Mgr. Šrámková Dana. Obě byly jednohlasně zvoleny za zástupkyně do školské rady na volební období od 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019.
Dne 15. 11. 2016 proběhly volby do školské rady z řad rodičů – zákonných zástupců žáků školy. Složení volební komise: Magdalena Krýzová   - ekonomka, Mgr. Šturmová Ida, Mgr. Šrámková Dana
Celkem dochází do naší školy 333 žáků, odevzdáno bylo 195 volebních lístků – volby byly platné.
Do školské rady byli voleni z celkového počtu 6 kandidátů dva kandidáti.
Nejvyšší počet hlasů získala:  Mgr. Kortanová Pavlína – celkem 101 hlasů. Na druhém místě skončil Ing. Kříž Jan – celkem 96 hlasů. Na třetím místě skončila Mgr. Flídrová Pavlína – celkem 86 hlasů.

Z řad rodičů byly do školské rady na volební období listopad 2016-2019 zvoleny :
Mgr. Kortanová Pavlína a Mgr. Pavlína Flídrová vzhledem k tomu, že Ing. Kříž Jan byl jmenován 78. RM ze dne 29. 11. 2016 do Školské rady při ZŠ Podharť za zástupce zřizovatele s účinností od 1. 12. 2016.

Z výše uvedených důvodů Vás informuji o aktuálním složení Školské rady při ZŠ Podharť na období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019:

Zákonní zástupci nezletilých žáků:
Mgr. Kortanová Pavlína
Mgr. Flídrová Pavlína


Pedagogičtí pracovníci školy:
Mgr. Šrámková Dana
Mgr. Vojtíšková Stanislava 


Členové jmenovaní zřizovatelem:
Ing. Kříž Jan
Ing. Plecháč Martin

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 12. 1. 2017 

  Mgr. Vaňková Edita, ředitelka školy

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU, NextGenerationEU Logo Financováno EU, OPZ+ Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol