ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Vážení rodiče, milí žáci,
naše škola používá elektronický stravovací systém. Rádi bychom Vás rádi seznámili s postupem při úhradě obědů, objednávání a odhlašování stravy.

Čip

Každý strávník získal přístupové údaje do elektronického systému k objednávání obědů (přihlášení ke stravovacímu systému je umožněno skrz webové stránky školy www.zspodhart.cz - grafický odkaz vpravo nad nadpisem Objednávky) a též svůj vlastní čip. Tímto čipem se lze přihlásit ke kiosku umístěnému u vstupu do jídelny.

Kiosek umožňuje:

  • zjišťování údajů o momentálním kreditu,
  • před vydáním obědu zjištění, která ze dvou možností jídel byla objednána („1“ nebo „2“).

Strávník dále čip používá při samotném výdeji stravy u výdajového pultu ke své identifikaci. Tento čip již většina žáků vlastní, pro prvňáčky a nové žáky jsou čipy připraveny v pokladně jídelny.
Pokud strávník výjimečně čip zapomene, má možnost si o velké přestávce zajistit náhradní doklad pro aktuální den u ekonomky školy. Na základě tohoto dokladu mu pak bude oběd vydán.
Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné, aby žák svůj čip nosil s sebou do školy. V případě, že strávník svoje přístupové údaje ztratil nebo zapomněl, může kontaktovat paní ekonomku, která mu je sdělí. Přidělené heslo lze v systému změnit.

Platba

Platba za obědy je zálohová. Pokud strávník uhradí částku na obědy, je tato částka zanesena do systému. Následně si strávník může skrze školní webové stránky objednat stravu. Neznamená tedy, že při platbě za obědy jsou již obědy automaticky objednány. Tuto objednávku je nutno následně učinit. Objednáním jídla se denní částka za stravu odečte z vloženého kreditu. Objednávat lze až do výše vloženého kreditu nebo do doby, po kterou je jídelníček zpřístupněn (jedná se asi o jeden kalendářní měsíc).

Kredit je možné vkládat v hotovosti do pokladny jídelny (kredit se do systému promítne okamžitě) nebo převodem na účet jídelny naší školy 251973106/0300 u ČSOB. Platba kartou v pokladně jídelny není možná. Každému je přidělen variabilní symbol (totožný s osobním číslem), pod kterým má možnost převést bezhotovostně svůj kredit. Tento variabilní symbol je nutno při bezhotovostní platbě používat, aby mohl být Váš kredit zanesen do systému jídelny. Bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu identifikovat a bude vrácena zpět na účet odesílatele. Při platbě na účet je také nutno počítat i s několikadenním zpožděním způsobeným převodem mezi bankami a převodem z účtu jídelny do stravovacího systému. Proto doporučujeme hlídat si zůstatek kreditu a včas vložit peníze na účet nebo hotovost do pokladny.

Variabilní symbol a přihlašovací údaje do systému jídelny získají noví žáci spolu s čipy v pokladně jídelny.

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů je možné skrze internet (nejpozději pracovní den předem do 14:00) nebo zasláním SMS na telefonní číslo 737 506 193 nejpozději do 7:30 odhlašovaného dne. Na tomto čísle lze do 7:30 i dodatečně přihlásit oběd na aktuální den.

Pokud dítě nechodí do školy, lze odebrat oběd pouze v první den nepřítomnosti, pak je povinností obědy na celou dobu nepřítomnosti odhlásit. Při odhlášení obědu se převede částka zpět do kreditu – o tuto částku se kredit opět navýší.

Pokud strávník oběd neodebere a oběd není odhlášen, je oběd považován za odebraný.

Přeplatky

Během školního roku nejsou měsíční přeplatky vraceny. Jedná se o kreditový systém, kredit je převáděn do dalšího období a lze jej libovolně navyšovat. O jeho vrácení však lze písemně požádat. Na konci školního roku je kredit převeden do dalšího školního roku. Žáci, kteří ukončují školní docházku nebo stravování ve školní jídelně a jejichž zbývající kredit je maximálně 200,- si hotovost vyzvedávají v pokladně jídelny, ostatní přinesou písemnou žádost o vrácení přeplatku podepsanou zákonným zástupcem. Žádost lze stáhnout z internetových stránek školy www.zspodhart.cz (sekce Informace pro žáky a rodiče – Dokumenty a tiskopisy ke stažení).

Prosíme, abyste pečlivě hlídali výšku zbývajícího kreditu a včas zajistili vložení dostatečné částky. Je možné vkládat vyšší částky než jen na kalendářní měsíc.

Ceny obědů platné k aktuálnímu období

  • Žáci 7 až 10 let: 32 Kč.
  • Žáci 11 až 14 let: 35 Kč.
  • Žáci 15 a více let: 38 Kč.

Provozní doba pokladny jídelny

  • Pokladna je v průběhu školního roku otevřena každé pondělí od 7:00 do 8:00

V tomto čase je vstup do jídelny umožněn dolními šedými vraty.
Prosíme rodiče, aby preferovali platbu obědů přes účet. Děkujeme.

Výdej do jídlonosičů v první den nemoci dítěte

Je možný pouze od 11:30 do 12:00 hodin. Vstup do jídelny přes dvorek šedými vraty. Rodič přichystá nádoby na tác, kuchařka je naplní a předá celý tác zpět rodiči. Rodič tác odevzdá do špinavého nádobí a odejde.

Žádáme rodiče o dodržování času vyhrazeného k výdeji do jídlonosičů.

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol