ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy


logo Bakaláři

Bakaláři manuál
(jak na to)


Logo Microsoft 365

Office 365

Objednávání obědů

Objednávky


Jídelníček

Informace

logo facebooku

Facebook

Anglická knihovna

Vážení rodiče, milí žáci,
naše škola používá elektronický stravovací systém. Rádi bychom Vás rádi seznámili s postupem při úhradě obědů, objednávání a odhlašování stravy.

Škola nabízí výběr ze 2 jídel, pracovně označovaných jako „1“ nebo „2“. Každý strávník má svůj vlastní čip. Tímto čipem se:

 • objednává strava na kiosku v jídelně,
 • zjišťují údaje o momentálním kreditu,
 • zjišťují se „jedničky a dvojky“ před vydáním v jídelně,
 • při samotném výdeji stravy strávník čip použije ke své identifikaci (na jejím základě paní kuchařka potvrdí dotyčnému výdej stravy).

Tento čip již většina žáků vlastní, pro prvňáčky a nové žáky jsou čipy připraveny v pokladně jídelny.

Pokud strávník čip výjimečně zapomene, má možnost si o velké přestávce zajistit náhradní doklad pro konkrétní den u paní ekonomky školy. Na tento doklad mu pak paní kuchařka oběd vydá.

Platba na obědy je zálohová. Pokud strávník uhradí částku na obědy, je tato částka zanesena do systému. V tomto okamžiku si může strávník v kiosku nebo na internetu objednat stravu. Neznamená tedy, že při platbě za obědy jsou již obědy objednány. Tuto objednávku je nutno učinit na kiosku nebo na internetu. Přidělené heslo lze změnit. Objednáním jídla se denní částka za stravu odečte z vloženého kreditu. Objednávat lze až do výše vloženého kreditu nebo do doby, na kterou je zpřístupněn jídelníček (jedná se asi o jeden kalendářní měsíc).

Kredit je možné vkládat v hotovosti do pokladny jídelny nebo převodem na účet jídelny naší školy 251973106/0300 u ČSOB. Každému je přidělen variabilní symbol, pod kterým má možnost převést bezhotovostně svůj kredit. Tento variabilní symbol je nutno při bezhotovostní platbě používat, aby mohl být Váš kredit zanesen do systému jídelny. Bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu identifikovat a bude vrácena zpět na účet odesílatele. Při platbě na účet je také nutno počítat s několikadenním zpožděním, způsobeným převodem mezi bankami a převodem z účtu jídelna do stravovacího systému. Proto doporučujeme hlídat si zůstatek kreditu a včas vložit peníze na účet nebo hotovost do pokladny. Variabilní symbol a heslo do systému jídelna na školním webu mají noví žáci připravené spolu s čipy v pokladně jídelny.

Odhlašování obědů je možné na kiosku, na internetu (nejpozději pracovní den předem do 14:00 hodin) nebo formou SMS na čísle 737 506 193 nejpozději do 7:30 hodin odhlašovaného dne. Na tomto čísle lze i přihlásit oběd na aktuální den. Pokud dítě nechodí do školy, lze odebrat oběd pouze v první den nepřítomnosti, pak je povinností obědy na celou dobu nepřítomnosti odhlásit. Při odhlášení oběda se převede částka zpět do kreditu – o tuto částku se kredit opět navýší.

Pokud strávník oběd neodebere a oběd není odhlášen, je považován oběd za odebraný.

Během školního roku nejsou měsíční přeplatky vraceny. Jedná se o kreditový systém a kredit je převáděn do dalšího období a lze jej libovolně navyšovat. Lze však písemně požádat o vrácení. Na konci školního roku bude převáděn kredit do dalšího školního roku nebo můžete písemně požádat o vrácení zbylého kreditu (tuto možnost budou volit hlavně žáci devátých ročníků).

Prosíme, abyste pečlivě hlídali výšku zbývajícího kreditu a včas zajistili vložení dostatečné částky. Je možné vkládat vyšší částky než jen na kalendářní měsíc.

Ceny obědů od 1. 9. 2022

 • Źáci 7 až 10 let: 32 Kč.
 • Žáci 11 až 14 let: 35 Kč.
 • Žáci 15 a více let: 38 Kč.

Pokladna jídelny bude otevřena:

 • Úterý 30. 8. 2022: 9:00-12:00
 • Středa 31. 8. 2022: 9:00-12:00 a 13:00-15:00
 • Čtvrtek 1. 9. 2022: 7:00-9:00
 • Pátek 2. 9. 2022: 7:00-8:00
 • A dále každé pondělí: 7:00-8:00

V tomto čase je vstup do pokladny jídelny umožněn dolními šedými vraty.
Prosíme rodiče, aby preferovali platbu obědů přes účet. Děkujeme.

Výdej do jídlonosičů v první den nemoci dítěte

Je možný pouze od 11:30 do 12:00 hodin. Vstup do jídelny přes dvorek šedými vraty. Rodič přichystá nádoby na tác, kuchařka je naplní a předá celý tác zpět rodiči. Rodič tác odevzdá do špinavého nádobí a odejde.

Žádáme rodiče o dodržování času vyhrazeného k výdeji do jídlonosičů.

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol