ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola používá elektronický stravovací systém. Rádi bychom Vás rádi seznámili s postupem při úhradě obědů, objednávání a odhlašování stravy.
Každý strávník má svůj vlastní čip. Tímto čipem lze ovládat otevírání hlavního vchodu do školy, objednávání stravy na kiosku v jídelně, zjišťování údajů o momentálním kreditu a zjišťování „jedniček a dvojek“ před vydáním v jídelně a dále při samotném výdeji stravy použije strávník čip ke své identifikaci a následně paní kuchařka odklikne výdej stravy. Tento čip již většina žáků vlastní, pro prvňáčky a nové žáky jsou čipy připraveny v pokladně jídelny.
Pokud strávník výjimečně zapomene čip, má možnost si o velké přestávce zajistit náhradní doklad pro konkrétní den u ekonomky školy. Na tento doklad mu pak paní kuchařka oběd vydá.
Platba na obědy je zálohová. Pokud strávník uhradí částku na obědy, je tato částka zanesena do systému. V tomto okamžiku si může strávník v kiosku nebo na internetu objednat stravu. Neznamená tedy, že při platbě za obědy jsou již obědy objednány. Tuto objednávku je nutno učinit na kiosku nebo na internetu. Přidělené heslo lze změnit. Objednáním jídla se denní částka za stravu odečte z vloženého kreditu. Objednávat lze až do výše vloženého kreditu nebo do doby, na kterou je zpřístupněn jídelníček (jedná se asi o jeden kalendářní měsíc).
Kredit je možné vkládat v hotovosti do pokladny jídelny nebo převodem na účet jídelny naší školy 251973106/0300 u ČSOB. Každému je přidělen variabilní symbol, pod kterým má možnost převést bezhotovostně svůj kredit. Tento variabilní symbol je nutno při bezhotovostní platbě používat, aby mohl být Váš kredit zanesen do systému jídelny. Bez uvedeného variabilního symbolu nelze platbu identifikovat a bude vrácena zpět na účet odesílatele. Při platbě na účet je také nutno počítat s několikadenním zpožděním, způsobeným převodem mezi bankami a převodem z účtu jídelna do stravovacího systému. Proto doporučujeme hlídat si zůstatek kreditu a včas vložit peníze na účet nebo hotovost do pokladny. Variabilní symbol a heslo do systému jídelna na školním webu mají noví žáci připravené spolu s čipy v pokladně jídelny.
Odhlašování obědů je možné na kiosku, na internetu (nejpozději pracovní den předem do 14.00 hodin) nebo formou SMS na čísle 737 506 193 nejpozději do 7.30 hodin odhlašovaného dne. Na tomto čísle lze i přihlásit oběd na aktuální den. Pokud dítě nechodí do školy, lze odebrat oběd pouze v první den nepřítomnosti, pak je povinností obědy na celou dobu nepřítomnosti odhlásit. Při odhlášení oběda se převede částka zpět do kreditu – o tuto částku se kredit opět navýší.
Pokud strávník oběd neodebere a oběd není odhlášen, je považován oběd za odebraný a částka kreditu snížena.
Během školního roku nejsou měsíční přeplatky vraceny. Jedná se o kreditový systém a kredit je převáděn do dalšího období a lze jej libovolně navyšovat. Lze však písemně požádat o vrácení. Na konci školního roku bude převáděn kredit do dalšího školního roku nebo můžete písemně požádat o vrácení zbylého kreditu (tuto možnost budou volit hlavně žáci devátých ročníků).
Prosíme, abyste pečlivě hlídali výšku zbývajícího kreditu a včas zajistili vložení dostatečné částky. Je možné vkládat vyšší částky než jen na kalendářní měsíc.

Pokladna jídelny je otevřena každé pondělí od 7.00-8.00 hodin.
Vedení školy ZŠ Podharť

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol