ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Návštěva knihovny
V úterý 19. 4. jsme se ŠD navštívili městskou knihovnu při příležitosti Dne Země.

Děti besedovaly s paní knihovnicí M. Voňkovou na téma recyklace. Poslechly si příběh o recyklovaném mikrotenovém sáčku a v závěru řešily zadané úkoly. Děti určovaly, do kterého kontejneru vhodí papír, sklo, plasty…
Beseda byla zajímavá, dětem se líbila a těší se na další návštěvu knihovny. 

Hana Chaloupková, vych. ŠD

"UKLIĎME ČESKO"
Ve čtvrtek 21. 4. 2016 ráno jsme se sešli při příležitosti Dne země v rámci projektu „Ukliďme Česko“ před školou a rozdali si ochranné pomůcky. Každá třída (7. B, 6. 8. A) dostala svůj úsek, který měla uklidit. Bylo to velmi náročné, protože jsou lidé ke svému okolí velice nečistotní. Nakonec jsme to dokázali a měli jsme dobrý pocit z dobře vykonané práce. Odměna nás čekala v ZOO, kde pro nás organizátoři připravili krásný program. Posilněni dobrým obědem jsme navštívili vodní svět, žirafy, které jsme krmili a mohli jsme si je dokonce i pohladit a poslední zastávkou byl „Darwin“. Poté jsme měli objednaný bowling. Zahráli jsme si a pak jsme se vrátili kolem 18.00 hod. do školy, kde jsme strávili noc. Připravili jsme si večeři a upekli si sladkou buchtu k ranní snídani. Všichni jsme si to náramně užili. (viz Fotogalerie 1)

žáci 7. B

DEN ZEMĚ – 1. B, a 2. tříd

V pátek 22. dubna se sešli žáci 1. B, 2. tříd ve škole kde zahájili společný projektový den. Nejdříve se seznámili s různými druhy kontejnerů, způsobem třídění odpadu a potom si každý z žáků jeden papírový kontejner vyrobil. Po 9. hodině jsme vyrazili do lesa, kde jsme pozorovali jarní přírodu, sbírali a lepili přírodniny na papírové paletky. Po vydatné svačince se jednotlivé třídy rozdělily na dvě družstva a začalo soutěžení – běhací pexeso. Každý z družstva musel najít dvě kartičky, které k sobě patří. Na jedné byl plod a na druhé strom. Všichni jsme úspěšně zvládli i tuto část. Poslední úkol – pracovní list, na kterém označíme vše, co se do lesa nepatří i nesprávné chování, zůstalo prvňáčkům na pondělí, druháčci větší část stihli již dnes. Počasí bylo pěkné, aktivity v přírodě se nám líbily a těšíme se na pokračování. Dnem Země pro nás zájem o přírodu nekončí. (viz Fotogalerie 2)

Mgr.Ivana Pešťáková, Mgr.Mirka Kubicová, Mgr.Dana Šrámková

Stříbrná zeměkoule

 Od září do dubna probíhá na školách ekologická soutěž Stříbrná Zeměkoule, jejímž cílem je motivovat děti i dospělé ke třídění odpadu. V našem případě jde o sběr hliníkových obalů od potravin a nápojů, se kterými se setkáváme v každodenním životě.
Byli jsme první !!!(viz Fotogalerie 3)

Celkem jsme od dubna 2015 do dubna 2016 nasbírali 42,5 kg hliníku, který zůstal v našich domácnostech jako odpad. Nepatřil sem tedy hliník v podobě lišt aj. z různých výrob. Náš sběr tedy představoval několik napěchovaných krabic hliníkových obalů, např. od čokolád, cukrovinek, víček od jogurtů, krabiček od paštik, kalíšků od svíček, a dva velké pytle plné sešlapaných hliníkových plechovek. Také jsme odevzdali 40 symbolických Stříbrných zeměkoulí vyrobených z hliníkových obalů, které vyrobili šikovní žáci.
Dne 22. 4. jsme se vypravili do DDM Jednička na vyhlášení soutěže královédvorských školních kolektivů. Předávání odměn a diplomů se za naši školu zúčastnili žáci, kteří nasbírali za celou školu nejvíc hliníku: Šimon Vágner z 1.A, Filip Grigoriadis z 2. A, Daniel Brdička
z 2. B, Adam Ulvr z 3. A, Martin Kicler z 5. A a Jakub Chochola z 8. B. Naše škola díky přibližně 50 lidem obsadila 1. místo mezi kolektivy. Do školního klubu přibyly tři nové společenské hry, které jsme dostali jako odměnu za sběr.
Děkujeme všem žákům, jejich rodičům a prarodičům, a učitelům, kteří přispěli do soutěže Stříbrné zeměkoule:
1.A  Petr Hlaváček, Šimon Vágner, Adam Just, Denisa Blažková, Štěpán Šanovec, Natálie Nechutová
1.B  Lucie Mádlová, Tereza Jansová, Tomáš Ježek
2.A  Filip Grigoriadis, Lucie Kašparová, Aneta Kühnelová, Jaroslav Klička, Anna Vyšanská, Václav Buřval, Jaroslav Durda, Michala Karásková, Markéta Kopecká
2.B  Daniel Brdička
3.A  Šimon Ryba, Kateřina Škopová, Anežka Špačková, Adam Ulvr, Karolína Ježková,  Nikola Havlová, Matouš Flégr, David Glazar, Zuzana Dušková, Anna Heřmanová
3.B  Pavlína Jansová, Aneta Hybnerová
4.    Marie Neumannová, Jiří Klejšmíd, Stanislav Serbousek
5.A  Antonín Špaček, Nikolas Osifčin, Milan Pištora, Martin Kicler
5.B  Veronika Friedová, Matyáš Chlum
6.    Jakub Zemek, Barbora Heřmanová, Adéla Hermanová
7.A  Jan Tomáš
8.A  Tomáš Koudelka
8.B  Jakub Chochola
9.    Aleš Weigl

za Žákovský parlament Marta Mokrá

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol