ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Ve středu 22. dubna v DDM Jednička se zástupci Žákovského parlamentu naší školy zúčastnili vyhlášení výsledků VIII. ročníku ekologické soutěže Stříbrná zeměkoule

ve sběru hliníkového obalu, který vyprodukuje běžná domácnost. Akce probíhá tradičně ke Dni Země. Od začátku školního roku jsme společně s vámi sbírali hliníkové obaly -
od potravinářských či spotřebních výrobků, alobaly od pečení a plechovky, které mají na zadní straně označení Alu. Podařilo se nám nasbírat 24 kg hliníku. Děkujeme všem dětem, rodičům a prarodičům, kteří se do soutěže aktivně zapojili. Jmenovitě Jaroslav Klička z 1. A, Daniel Brdička z 1. B, Karolína Ježková, Matouš Flégr, David Glazar a Jan Mádle z 2. A, Michal Vrána a další spolužáci z 2. B, Veronika Šmídová z 3., Veronika Friedová a Matyáš Chlum ze 4. B, Michal Böhm z 5., Roman Cyrankowski a Tomáš Koudelka ze 7. B, Aleš Weigl z 8. a mnoho dalších, jen jsme nenašli jmenovku u odevzdaného hliníkového obalu. Děkujeme také všem, kteří odevzdávají jen čistý hliník, protože musíme odpad kontrolovat a přebírat na fólie, lékovky a plechovky.
Z odevzdaného obalu jsme do soutěže vytvarovali jednu reprezentativní kouli  - Stříbrnou zeměkouli a zbytek naplnil 5 pytlů. Soutěže se zúčastnilo 12 různých kolektivů
a celkem se nasbíralo 300 kilogramů hliníku. Není vám lhostejný stav životního prostředí v našem okolí a za to všem patří velký dík. Věříme, že i do budoucna budeme v této prospěšné činnosti pokračovat a podaří se nám přesvědčit o její důležitosti další spolužáky. Sbírejte dál pro další IX. ročník Stříbrné zeměkoule!!!

Mgr. Marta Mokrá a Žákovský parlament

VÝSLEDKY 8. ROČNÍKU ekologické soutěže ke Dni Země 2015
    Základní a střední školy, ostatní

1. ZŠ SCHULZOVY SADY 4. B, Dvůr Králové n. L.           32, 900 kg 
2. ZŠ PODHARŤ, Dvůr Králové n. L.                              23, 900 kg
3. ZŠ SHULZOVY SADY  3. D, Dvůr Králové n. L.           15, 200 kg
 
KLUB NATURA při Gymnáziu ve Dvoře Králové n. L.       13, 600 kg
 ZŠ SCHULZOVY SADY, 5. E, Dvůr Králové n. L.              9, 200 kg
 ZŠ a PrŠ Dvůr Králové n. L.                                         7, 800 kg
 PRACOVNÍCI DDM JEDNIČKA                                       4, 500 kg
 DM SŠIS, studenti a vychovatelé                                  3, 600 kg
 ZŠ STRŽ, Dvůr Králové n. L.                                        2, 100 kg

 

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol