ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V závěru měsíce září – 27.9. se uskutečnil na naší škole projektový den – DEN BEZ ÚRAZU.

Žáci spolu s třídními učiteli vypracovávali úkoly zaměřené na poskytování první pomoci, jednak ve třídě a některé třídy ještě v terénu. Součástí projektového dne byla cvičná evakuace, kterou zvládly všechny třídy na jedničku. Po cvičné evakuaci se žáci vrátili do tříd, kde sledovali filmy ze Záchranného kruhu věnované nácviku pomoci nemocným, starým i tělesně postiženým lidem.Žáci prvního stupně si mohli vyzkoušet jak pomáhat nevidomým. Pro všechny byl tento den přínosem a my doufáme, že úrazů bude méně a děti budou umět pomáhat těm, kteří to potřebují.

Mgr. Ivana Pešťáková

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol