ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V pátek 20. 6. 2014 proběhlo v Lázních pod Zvičinou druhé setkání rodičů a dětí třídy 3. B. Od 17:00 hodin jsme se postupně scházeli.

Příjemný podvečer rodiče začali ochutnávkou přivezených dobrot s výbornou kávičkou. Děti se zatím věnovaly hrátkám v okolí hotelu. Po počáteční nesmělé atmosféře se o zábavu postaraly děti. S pomocí jednoho tatínka hudebníka nacvičily píseň na melodii My jsme žáci 3. B, kterou známe z kreslené pohádky Mach a Šebestová. Autorem textu byli právě žáci 3. B. Vlastními slovy děti chtěly vystihnout uplynulé tři roky v ZŠ Podharť, což se jim velmi podařilo. Zazpívaná písnička byla velmi vtipná, chvílemi až dojemná. Následovalo předávání dárečků. Děti předaly třídní učitelce Mirce Kubicové a paní vychovatelce Martině Kuchařové krásné knížky s vlastními ilustracemi a vzkazy. Tento dárek, jehož hodnotu nelze vyčíslit, se velmi líbil obdarovaným i rodičům. Následovalo překvapení v podobě dortu od paní učitelky a vychovatelky. Darovaná sladkost představovala třídní knihu se seznamem žáků. Po společném fotografování jsme se do dortu hned pustili. Ochutnal snad každý. Poté jsme se přestěhovali ven, kde jsme se věnovali opékání špekáčků. Děti se po dobré večeři opět rozutekly do okolí hotelu. Skupinky rodičů si povídaly a povídaly. Hodiny rychle utíkaly a některé rodiny se chystaly k odjezdu. Kdo zůstal, přesunul se znovu do salonku hotelu. Děti se venku dále věnovaly vlastní zábavě. Už jen malá část rodičů si ke konci pěkného večera vyprávěla školní zážitky prožité s dětmi za uplynulé tři roky. 

třídní učitelka Miroslava Kubicová a vychovatelka Martina Kuchařová

  

 

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol