ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

V rámci volitelného předmětu Technické kreslení navštívili žáci 7. třídy Geodézii. Geodézie vytváří zejména geometrické plány, geodetické práce v investiční výstavbě a zpracovává mapové podklady, zaměřují stavby a technické objekty, parcelují, vytyčují stavební objekty a komunikace, zakreslují inženýrské sítě, vodní toky a nádrže, měří jeřábové dráhy.

Geodézie pracuje v oblasti především Dvora Králové n. L., ale také Trutnova, Jaroměře a Náchoda. Práci Geodezie potřebujeme při zápisu stavby do katastru nemovitostí, pro prodej nebo nákup pozemku, pro vyznačení věcného břemene na části pozemku nebo vytyčování vlastnických hranic. Viděli jsme mapy a plány zpracovávané ručně na papírech i fóliích, od rozměru A4 po obrovskou roli. Zde jsme viděli geometrický plán Pilníkovského potoka pro Povodí Labe. Mapové podklady mohou zpracovat v 2D a 3D provedení. Dnes zaměstnanci Geodézie používají při své práci počítače a moderní tiskárny, které umí vytisknout formát A1. K práci v terénu používají GPS, která jim pomáhá měřit velké vzdálenosti s velkou přesností na mm. Viděli jsme přístroje k zaměřování pozemků a budov a jak pracují s GPS. Také naše škola jako stavební objekt byla vytyčena Geodézií DKnL.

Děkujeme všem zaměstnancům Geodézie, kteří si na nás udělali čas a předvedli nám něco ze své zajímavé a náročné práce.

Mgr. Marta Mokrá

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol