ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Dne 19. června 2017 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili  projektu o 1. pomoci  pod vedením studentek z VOŠZ a SZŠ v Trutnově.

Žáci se seznámili s různými technikami první pomoci. Nejdříve však vyslechli a zároveň si zopakovali to, co již měli umět o svém těle z hodin přírodopisu.  Díky pomůckám, které studentky s sebou přivezly, žáci nacvičovali resuscitaci, měřili si teplotu, procvičovali obvazovou techniku, měřili si tlak a tep v závislosti na námaze, poslouchali tlukot srdce pomocí fonendoskopu a mnoho dalšího. Také se dověděli užitečné rady, jak postupovat při poskytování první pomoci zraněnému člověku nebo při uštknutí hadem.
Myslím, že tato akce byla velkým přínosem pro žáky naší školy, neboť poskytování první pomoci je naše morální povinnost. Tímto chci děkovat  studentkám i jejich paní učitelce Mgr. Libuši Kotykové, Dis, za jejich nasazení a trpělivost.

Mgr. Ivana Codrová

Aktuální počasí

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Podpora inkluzivního vzdělávání III Logo Národní plán obnovy Logo Financováno EU Logo Královéhradeckého kraje Logo Rodiče vítáni Certifikát Škola podporující zdraví Certifikát Etická škola Logo Ovoce do škol