ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz

 

Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková
Zástupce řed.: Mgr. Stanislava Vojtíšková
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová - volba povolání,
Mgr. Jana Šecová – spolupráce s PPP,
Mgr. Stanislava Vojtíšková – spolupráce s SPC, celková koordinace, matrika
Metodik prevence: Mgr. Marta Mokrá
ŠVP koordinátor: Mgr. Jana Irovská
EVVO koordinátor: Mgr. Ivana Pešťáková

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Lenka Buřvalová tř. uč. - 3. tř., I. stupeň
Mgr. Ivana Codrová zeměpis, praktické činnosti
Mgr. Zdena Červinková tř. uč. - 5.B, anglický jazyk, dějepis, vlastivěda, pracovní činnosti, výtvarná výchova
Aleš Frieda vychovatel školního klubu, pedagogický asistent
Mgr. Hana Havlíčková tř. uč. - 2.A, I. stupeň, hudební výchova, pracovní činnosti
Markéta Hošková vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Vojtěch Hulík tř. uč. - 9.A, anglický jazyk, zeměpis, tělesná výchova, management
Hana Chaloupková vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka
Bc. Tereza Charvátová pedagogická asistentka
Mgr. Jana Irovská informatika, robotika, přírodopis
Marcela Jarošová vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka
Mgr. Lucie Ježková tř. uč. - 8.A, český jazyk, výchova k občanství, výchova ke zdraví, management
Mgr. Kateřina Křivánková anglický jazyk, přírodověda, hudební výchova
Mgr. Miroslava Kubicová tř. uč. - 1.A, I. stupeň, vlastivěda, výtvarná výchova
Tereza Kvačková pedagogická asistentka
Mgr. Ivan Marek přírodopis, zeměpis, dějepis, sportovní hry, praktické činnosti, výchova ke zdraví
Mgr. Marta Mokrá matematika, chemie
Ing. Lucie Novotná tř. uč. - 7.B, matematika, management, praktické činnosti, výtvarná výchova
Mgr. Petr Novotný tř. uč. - 6. tř., fyzika, tělesná výchova, výtvarná výchova
Mgr. Ivana Pešťáková tř. uč. - 4. tř., I. stupeň
Bc. Karolína Róthová pedagogická asistentka
Mgr. Pavla Řezníčková tř. uč. - 5.A, český jazyk, hudební výchova, pracovní činnosti
Mgr. Michaela Suchá tř. uč. - 8.B, ruský jazyk, anglický jazyk, konverzace v AJ
Mgr. Jana Šecová tř. uč. - 9.B, český jazyk, praktické činnosti, výtvarná výchova
Jitka Šírová pedagogická asistentka
Mgr. Danuše Šrámková tř. uč. - 1.B, I. stupeň
Mgr. Ida Šturmová tř. uč. - 7.A, matematika, anglický jazyk, výtvarná výchova
Aneta Annie Ulrychová pedagogická asistentka, vychovatelka
Veronika Urbancová pedagogická asistentka
Mgr. Edita Vaňková fyzika, praktické činnosti
Ing. Kateřina Vaňková německý jazyk, psaní všemi deseti
Mgr. Šárka Vodová tř. uč. - 2.B., I. stupeň, anglický jazyk
Mgr. Stanislava Vojtíšková český jazyk, hudební výchova, etická výchova

Správní zaměstnanci

Magdalena Krýzová ekonomka
Martin Jahelka školník
Naďa Janečková vedoucí školní jídelny, úklid
Jaroslav Janeček kuchař
Marie Kubelková uklízečka, kuchařka
Anna Kučerová recepční
Petra Osobová uklízečka
Petra Staňková uklízečka

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol