ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Pro elektronickou komunikaci použijte adresy ve tvaru: jmeno.prijmeni@zspodhart.cz.

Ředitelka školy: Mgr. Edita Vaňková
Zástupce řed.: Mgr. Stanislava Vojtíšková
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Codrová
Metodik prevence: Mgr. Marta Mokrá

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Sacharuk Nikola vychovatelka ŠD, asistentka

Mgr. Zuzana Boušková anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda
Mgr. Lenka Buřvalová tř. uč. - 3. A, 1. stupeň
Mgr. Ivana Codrová přírodopis, zeměpis, praktické činnosti, environmentální výchova
Mgr. Zdena Červinková tř. uč. - 5. B,anglický jazyk, dějepis, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, hudební výchova, výchova k občanství
Aleš Frieda vychovatel školního klubu
Mgr. Hana Havlíčková tř. uč. - 2. B, 1. stupeň
Markéta Hošková vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Vojtěch Hulík tř. uč. - 9. tř.,anglický jazyk, zeměpis, tělesná výchova, informatika, výchova k občanství
Hana Chaloupková vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka
Mgr. Aneta Jahelková tř. uč. - 6. tř., matematika, informatika, pracovní činnosti, managnent, výchova ke zdraví
Marcela Jarošová vychovatelka ŠD, pedagogická asistentka
Mgr. Lucie Ježková tř. uč. - 7. B, český jazyk
Mgr. Kateřina Křivánková tř. uč. - 1. 1. stupeň
Mgr. Miroslava Kubicová tř. uč. - 4. A, 1. stupeň
Mgr. Elena Lahučká německý jazyk, etická výchova, pracovní činnosti, výtvarná výchova
Mgr. Marta Mokrá tř. uč. - 7. A. tř., matematika, chemie, chemická praktika, výchova ke zdraví
Mgr. Petr Novotný tř. uč. - 5. A., tělesná výchova, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Mgr. Ivana Pešťáková tř. uč. - 3.B. tř., 1. stupeň
Mgr. Šárka Vodová  tř. uč. - 2. A. - 1. stupeň, speciálněpedagogická péče
Mgr. Jana Šecová český jazyk
Mgr. Danuše Šrámková tř. uč. - 4. B, 1. stupeň
Mgr. Ida Šturmová tř. uč. - 8. tř., anglický jazyk, matematika, management
Bc. Michaela Uherková ruský jazyk, výchova k občanství
Mgr. Edita Vaňková fyzika, informatika
Mgr. Stanislava Vojtíšková český jazyk, hudební výchova

Správní zaměstnanci

Magdalena Krýzová ekonomka
Mgr. Jana Irovská správce sítě
Pavel Jaroš školník
Naďa Janečková vedoucí školní jídelny, úklid
Marie Kubelková uklízečka, kuchařka
Petra Osobová uklízečka
Ludmila Rulfová kuchařka

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2021. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.