ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Facebook

logo facebooku

Škola pohledem dětí

Anglická knihovna

Sponzoři

  vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary

 

 

 Rýcholka s.r.o.

Carla s.r.o.

 

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Podharť, Dvůr Králové n/L, Máchova 884,  rozhodla podle ustanovení § 36, § 46 ods. 1 a § 165, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění takto:
 děti s registračními čísly:            
81   88   93     99   104   110
82   89   94   100   105   112
83   90   95   101   106   114
84   91   96   102   107   115
85   92   98   103   108   116
se od 1. září  2019  přijímají k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, 54401 Dvůr Králové nad Labem

u dítěte s registračním číslem :
87   bylo přerušeno přijetí do 31. 5. 2019 z důvodu žádosti rodičů o odklad – nutné doplnění podkladů

u dítěte s registračním číslem:
117   byl udělen odklad z důvodu žádosti zákonného zástupce

děti s registračními čísly:
86    109    113   nebyly přijaty vzhledem k předem stanoveným kritériím.
 
Dne 12. 4. 2019    Mgr. Edita Vaňková, ředitelka školy              

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2020. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.