ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Facebook

logo facebooku

Škola pohledem dětí

Anglická knihovna

Sponzoři

  vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary

 

 

 Rýcholka s.r.o.

Carla s.r.o.

 

 

Na začátku nového školního roku proběhly ve třídách druhého stupně volby zástupců tříd do žákovského parlamentu. Volby proběhly pod vedením třídních učitelů, kteří vysvětlili smysl žákovského parlamentu a diskutovali s žáky o tom, jaký by měl být člověk, který je má zastupovat. Počet zástupců dané třídy se odvíjí od počtu žáků ve třídě.

Vzhledem k náročnosti založení a efektivnímu "rozjezdu" jsme v letošním školním roce oslovili pouze žáky z druhého stupně, v dalších letech počítáme i se zástupci z nižších ročníků.

Zvolení zástupci tříd do Žákovského parlamentu ZŠ Podharť pro školní rok 2011 - 2012:

za 6. třídu Elena Rückerová a Jiří Chochola
za 7. třídu Bára Janáková, Lucie Rezková a Vojta Krýza
za 8. třídu Natálie Špůrová a Andrea Zaorálková
za 9. třídu Lenka Šturmová a Jan Jirouš

Gratulujeme ke zvolení a přejeme úspěšný rok!

Říjen byl věnován vytváření pracovních podmínek a zázemí pro fungování ŽP, v listopadu potom budou dokončena a doladěna pravidla, dohoda o fungování parlamentu, smlouvy s vedením školy, vytvoření samosprávy ŽP a plánu na školní rok. Žákovský parlament je samosprávou, "hlasem žáků", a tak se zabývá návrhy, podněty a stížnostmi od žactva a předává je vedení školy, se kterým o tom diskutuje a navrhuje řešení, pomáhá třídním učitelům při práci se třídou. Žákům může přinést radost z podílení se na běhu školy, zažití úspěchu ze zvládnuté odpovědnosti, dále rozvoj občanských a osobnostních dovedností, partnerské komunikace a sbližování žáků školy. Zvyšuje informovanost ve škole, předávání informací ze tříd skrze parlament k vedení a zpět je průběžnou a stálou náplní činnosti parlamentu, voliči komunikují se svými zástupci. Chce napomáhat k vytváření bezpečného prostředí ve škole. Vztah mezi vedením školy a žáky vede k spolupráci a společnému rozhodování o změnách, které jsou v rámci žákovských kompetencí a schopností a v mezích norem.

Žákovský parlament se bude podílet na organizování různých společenských, kulturních a sportovních akcí pro celou školu. Již tento školní rok pomáhá paní učitelce Codrové se sběrem druhotných surovin na naší škole a organizuje soutěž ve sběru víček od PET lahví: Žáci 6. až 9. tříd, přinášejte nasbíraná víčka s údajem o jejich počtu svým zástupcům! Žáci 1. až 5. tříd mohou víčka se jménem a počtem víček nosit k paní učitelce Mokré. Vše budeme zapisovat a na závěr vyhodnotíme jednotlivce i třídu.

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2020. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.