ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Facebook

logo facebooku

Škola pohledem dětí

Anglická knihovna

Sponzoři

  vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary

 

 

 Rýcholka s.r.o.

Carla s.r.o.

 

 

V závěru měsíce září – 27.9. se uskutečnil na naší škole projektový den – DEN BEZ ÚRAZU.

Žáci spolu s třídními učiteli vypracovávali úkoly zaměřené na poskytování první pomoci, jednak ve třídě a některé třídy ještě v terénu. Součástí projektového dne byla cvičná evakuace, kterou zvládly všechny třídy na jedničku. Po cvičné evakuaci se žáci vrátili do tříd, kde sledovali filmy ze Záchranného kruhu věnované nácviku pomoci nemocným, starým i tělesně postiženým lidem.Žáci prvního stupně si mohli vyzkoušet jak pomáhat nevidomým. Pro všechny byl tento den přínosem a my doufáme, že úrazů bude méně a děti budou umět pomáhat těm, kteří to potřebují.

Mgr. Ivana Pešťáková

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2020. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.