ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

V pondělí 10. 4. se vypravili žáci druhých a třetích tříd do Horního Maršova. Čekali nás zde lektoři, kteří si nás rozdělili na tři skupiny.

Společně jsme se vídali u oběda, večeře a na některých aktivitách. Každá třída měla připravený vlastní program. Na všechny čekalo první den poznávání okolí formou smyslových her. V dalším programu děti zjišťovaly význam přírodní zahrady, poznávaly přírodniny a společně zasely ředkvičky.

Potom byl připraven blok o hospodářských zvířatech, kde jsme sestavovali zvířecí rodinky, rozlišovali zvuky zvířat a ve skupinách kreslili farmy. Navštívili jsme ovčí farmu, pozorovali žáby u rybníku, poznávali jarní květiny. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o lýkožroutovi, kterého jsme si v závěru vyrobili. Večerní program probíhal uvnitř, kde se hodnotily aktivity z celého dne. Závěr pobytu probíhal v duchu blížících se Velikonoc. Děti se učily plést pomlázky. Plni zážitků jsme odjížděli domů a těšili se, že se do Maršova ještě společně podíváme.

Mgr. I. Pešťáková, Mgr. M. Kubicová, Mgr. D. Šrámková, Mgr. Z. Červinková

 

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2021. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.