ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

Na pondělí 12. dubna 2021 jsme se důkladně připravili urychleným prostudováním všech nařízení ministerstva zdravotnictví a školství. Především bylo nutné vytvořit organizační opatření, spojená s návratem žáků 1. stupně do školy. Zajistili jsme tzv. „rotační výuku“ a testování zaměstnanců i žáků na SarsCov2. S akcí tohoto druhu jsme doposud neměli žádné zkušenosti.

Veškeré naše kroky vycházely z „manuálů, mimořádných opatření i opatření obecné povahy“ vydaných ministerstvem školství a zdravotnictví. Tyto pokyny a doporučení jsme byli povinni respektovat. Systém jsme nastavili tak, abychom situaci organizačně zvládli a zároveň abychom udělali maximum pro zajištění zdraví našich dětí a všech pracovníků školy. Při testování žáků 1.–3. tříd byli některým dětem nápomocni jejich rodiče, zároveň se samotestování konalo pod dohledem třídních učitelek a jejich asistentek. Vše probíhalo v tělocvičně školy. Při vstupu byla nutná dezinfekce rukou. Pro každého žáka bylo připraveno testovací místo, které jsme pravidelně dezinfikovali. Podle pokynu paní učitelky či asistentky pedagoga probíhalo testování a měření stanoveného časového limitu. Závěrečné evidování výsledků testů provedla třídní učitelka do předem připravených seznamů.

V první den testování všichni zaměstnanci školy a testovaní žáci školy měli negativní výsledek. Dále výuka probíhala dle platných hygienických pokynů.

Všem rodičům bychom chtěli poděkovat za vstřícnost a dodržování všech aktuálně platných hygienických opatření. Společnými silami se nám podařilo úspěšně tuto nelehkou, dosud neznámou situaci zvládnout.

Mgr. Vaňková Edita, ředitelka školy

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2021. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.