ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem

Se školou v Podharti snadněji do Evropy

Virtuální prohlídka školy

Škola pohledem dětí

Facebook

logo facebooku

Anglická knihovna

Sponzoři

  Vedení školy děkuje všem sponzorům za věcné i finanční dary.

PořadíJménoMnožství v kgTřída
1. Dudra Antonín 4,20 7.B
2. Šmídová Veronika 3,70 9.
3. Vaněček Jan 3,65 2.
4. Folwarczny Mojmír 3,00 3.A
5. Roth Samuel 2,20 1.
6. Haková Karolína 2,15 9.
7. Kačer Tomáš 2,10 4.
8. Haasová Aneta 1,90 5.B
9. Šecová Alžběta 1,85 2.
10. Kopecká Markéta 1,20 7.A

Pondělí: 6:15-7:45, 11:40-16:30
Úterý: 6:15-7:45, 11:40-16:30
Středa: 6:15-7:45, 9:00-12:00

Ve středu 30. 6. 2021 se oběd vydává od 11:00 do 12:00 hod a není odpolední družina!

6.15 – 7.45

Od pondělí 17. května 2021 budou bez rotací fungovat na naší škole všechny třídy 1. a 2. stupně.

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021 se mění oproti současnému stavu tak, že se frekvence preventivního antigenního testu bude konat jedenkrát týdně v první den osobní přítomnosti žáka ve škole.
 • Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
 • Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.
 • Ve školní družině a školním klubu se ruší povinnost homogenních oddělení a skupin.
 • Ve vnitřních prostorech školy pak platí nadále povinnost nosit ochranu nosu a úst (respirátor či chirurgickou roušku)
 • Ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob není povinné nosit ochranu nosu a úst. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.
 • Individuální konzultace pro žáky, u kterých je osobní přítomnost ve škole nutná z důvodu klasifikace, budou probíhat po domluvě s vyučujícím ve venkovních prostorech atria školy.

Mgr. Vaňková Edita, ředitelka školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,
 • pro žáky 2. stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a žáky prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře (tedy žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni. Upozorňujeme však, že žáci 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona se budou testovat již jedenkrát týdně.

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Od pondělí 3. 5. 2021 se kromě rotační výuky 1. stupně vracejí do prezenční výuky také 6.A, 6.B, 8.A a 8.B, v týdnu od pondělí 10. 5. 2021 se bude 2. stupeň rotačně střídat se 7.A, 7.B a 9. třídou.

Všichni žáci přijdou v pondělí vchodem u tělocvičny, kde budou testování (výjimky viz Pokyny vedení školy k testování ve škole od 12. dubna 2021 - 90 dní od prodělání nemoci covid, 48 hod. od testování ve zdravotním středisku, 14 dní od 2. očkování).

Přicházejte průběžně od 7:40 do 7:50 hod. Třída 8.B se bude testovat vedle jídelny, procházejte tedy kolem venkovního hřiště až do haly před jídelnou.

K zápisu, který se letos konal distanční formou, se na naši školu přihlásilo 36 dětí, z toho bude nejspíš 5 žádostí o odklad.

Letos otevřeme dvě 1. třídy:

 • 1.A s paní učitelkou Mgr. Hanou Havlíčkovou - 16 dětí
 • 1.B s paní učitelkou Mgr. Šárkou Vodovou - 15 dětí

Číst dál...

Na pondělí 12. dubna 2021 jsme se důkladně připravili urychleným prostudováním všech nařízení ministerstva zdravotnictví a školství. Především bylo nutné vytvořit organizační opatření, spojená s návratem žáků 1. stupně do školy. Zajistili jsme tzv. „rotační výuku“ a testování zaměstnanců i žáků na SarsCov2. S akcí tohoto druhu jsme doposud neměli žádné zkušenosti.

Číst dál...

Office 365


Office 365 přihlášení

Objednávání obědů

Projekty a granty

 

 

Logo OP VK

 

Logo EU peníze školám

 

Logo Rodiče vítáni

 

 

 

Certifikát Etická škola

 

Logo Ovoce do škol

Copyright © ZŠ Podharť 2021. All Rights Reserved. Webdesign: Eye-T.cz.